Segmenterade slipband CS 538 Z

Användningsområde

Mineralbaserade material

Egenskaper

Beläggning:

Tät

Binding:

Bakelit

Korntyp:

SiC

Underlag:

Z-Polyester

Maskiner