Slipband väv/polyester GX 712 JF

Användningsområde

Stål

Metaller

Rostfritt stål

Ejjärnhaltig metall

Egenskaper

Binding:

Bakelit

Korntyp:

Korund

Beläggning:

Halvöppen

Underlag:

JF-Blended Fabric

Maskiner