Meddelanden om dataskydd

1. Meddelande

Denna dataskyddsdeklaration gäller för webbplatsen www.klingspor.se.
Bakom webbplatsen står Klingspor Management GmbH & Co KG.
Insamling och användning av personuppgifter hos Klingspor sker endast i enlighet med den vid varje tid gällande dataskyddslagstiftningen. Personuppgifter är uppgifter om din identitet, till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Dessa data sparas endast om du aktivt skickar dem till oss.

2. Dataanvändning

2.1    Allmänt
Klingspor använder de personuppgifter du lämnat
(1)    för att besvara dina frågor,
(2)    för att skicka informationsmaterial,
(3)    för att ge företag i Klingsporgruppen och deras distributionspartners information om ansökan, samt i förbindelse med marknads- och opinionsundersökningar
(4)    för att genomföra tjänster som du bett om.

Klingspor sparar inga data längre än vad som är nödvändigt.

2.2    Datainsamling och lagring

När du besöker en hemsida sparas data automatiskt, och det kan inte uteslutas att det från dessa data finns en direkt förbindelse till din person. I de flesta fall när du besöker hemsidor från aktörer på nätet genereras sådana data. Hit hör till exempel information om använda webbläsare, vilka sidor du besökt samt hur lång tid du tillbringat på dessa sidor.

Om det indirekt kan göras en koppling till en person, raderar Klingspor informationen efter kort tid. Uppgifter av det här slaget används anonymt för att förbättra hemsidan i användarnas intresse eller för att säkerställa dess stabilitet och säkerhet. För att du ska kunna besöka Klingspors hemsida behöver Klingspor i övrigt inga uppgifter från dig, såvitt du inte önskar använda några av särskilda tjänster hos Klingspor.

Om du vill använda bestämda personaliserade tjänster, frågar Klingspor efter ditt namn, eventuellt ett användarnamn och möjligtvis även efter ytterligare personlig information. Det står dig fritt att ge dessa upplysningar. Utan dessa upplysningar kan Klingspor inte leverera den önskade tjänsten.

I den information som förmedlas från Klingspor kan JavaScript, cookies eller JAVA-Applets användas. Användning av dessa funktioner kan väljas bort av respektive användare i webbläsarprogrammets inställningar.
I vissa fall kompletterar Klingspor de uppgifter som du lämnat med data från andra källor. Sådana ytterligare data hjälper Klingspor att bedöma och förbättra sin webblösning och sina tjänster. Samtidigt kan företaget undersöka användarnas preferenser och därmed anpassa såväl hemsida som tjänster efter speciella önskemål.

Vidarebefordran av anonymiserade data (data som inte längre kan kopplas till dig) till partners och sponsorer är vid varje tid möjlig, utan föregående meddelande om detta.

Du kan när som helst, i enlighet med gällande lagstiftning, skriftligen fråga oss om vi har sparat uppgifter om dig, och i så fall vilka. Vi skickar då ett meddelande till dig om detta

3.    Plats för databehandlingen

Klingspors webbserver och hemsidesinnehåll drivs och underhålls av Klingspor Management GmbH & Co KG i Tyskland.

4.    Google Analytics

Denna hemsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, d.v.s. textfiler som sparas på din dator och som möjliggör en analys av användningen av hemsidan.

Informationen som genereras av cookien om din användning av hemsidan, överförs som regel till en Google-server i USA och sparas där. IP-anonymisering har aktiverats på hemsidan, så att din IP-adress förkortas av Google redan i EU:s medlemsländer eller i EES-länderna. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där.

Google använder, på Klingspors vägnar, den inhämtade informationen för att analysera din användning av vår hemsida, för att sammanställa rapporter om webbplatssaktiviteter och för att leverera ytterligare tjänster som är förbundna med användningen av webbplatsen och internet, till Klingspor Management GmbH & Co. KG, som operatör av denna hemsida. IP-adressen som överförts från din webbläsare inom ramen för Google Analytics, kommer inte att länkas ihop med andra data av Google. Du kan förhindra lagringen av cookies genom att ändra dina inställningar i din webbläsares programvara. Google vill dock uppmärksamma dig på att du i så fall kanske inte kan använda samtliga funktioner på denna sida i full utsträckning.

Dessutom använder denna webbplats Google Analytics rapporter för att, baserat på demografiska parametrar och intressen, göra en bedömning av hur väl webbplatsen fungerar. Det innebär att demografiska karakteristika som ålder och kön sparas i en cookie. Dessa data kan inte spåras tillbaka till en bestämd person, och de kan när som helst deaktiveras via visningsinställningarna.

Du kan också förhindra att de data som registrerats av cookien och som bygger på din användning av hemsidan (häribland din IP-adress) förs över till Google, liksom Googles bearbetning av dessa data, genom att ladda ned och installera den webbläsarplugin som är tillgänglig via länken nedan. Den aktuella länken är: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.