Dataskyddshänvisningar

1. Hänvisning

Denna dataskyddsdeklaration gäller för webbsidan ”www.Klingspor.de“.
Värd för webbsidan är Klingspor Management GmbH & Co KG.
Personrelaterade data samlas in och används hos Klingspor uteslutande i överensstämmelse med respektive gällande dataskyddslag. Personrelaterade data är information om din identitet, som till exempel namn, adress, E-mail-adress, telefonnummer. Dessa data sparas endast, om du aktivt har förmedlat dem till oss.

2.    Dataanvändning

2.1    Allmänt
Klingspor använder de från dig erhållna personrelaterade data endast
(1)    för att besvara dina förfrågningar,
(2)    för tillsändning av informationsmaterial,
(3)    för information till företag i Klingspor-Gruppen och deras försäljningspartner samt för ansökan och ändamål i marknads- och opinionsundersökningar samt
(4)    för genomföring av service på din begäran.

Klingspor sparar inga data längre än nödvändigt.

2.2    Datainsamling och -lagring

Vid användning av en webb-presentation sparas automatiskt data, där ett indirekt samband med din person inte kan uteslutas. Dessa data genereras också vid åtkomst till många andra företags webbsidor. Dit hör till exempel information om använda webbrowser, om besökta sidor och lagringstider.

Om en indirekt personrelation kan skapas, raderar Klingspor denna information kortfristigt. I övrigt används dessa data anonymt för att i användarens intresse kunna förbättra webbsidan respektive garantera dess säkerhet och stabilitet. För ett besök på vår webbsida behöver Klingspor inga data från dig, om du inte vill använda särskild service från Klingspor.

Om du vill använda särskilda personliga tjänster, frågar Klingspor efter ditt namn, eventuellt ett användarnamn och vid behov ytterligare personliga uppgifter. Det står dig fritt att ange dessa data. Utan dessa uppgifter kan dock Klingspor i så fall inte ställa önskad service till ditt förfogande.

I informationserbjudandet från Klingspor kan JavaScript, Cookies eller JAVA-Applets användas. Användning av dessa funktioner kan genom inställningar i browserprogrammet stängas av av respektive användare.
Vid behov kommer Klingspor att komplettera dina uppgifter med data från andra källor. Sådana ytterligare data hjälper Klingspor att bedöma och förbättra sitt webb-erbjudande och sina tjänster. Samtidigt kan användarnas prioriteter bestämmas och Klingspors webbsida och tjänster anpassas till dina särskilda behov.

Utlämning av anonymiserade data (data, som inte längre kan sättas i samband med dig) till partner och sponsorer kan alltid ske utan föregående meddelande.

Enligt gällande lag kan du alltid skriftligen fråga, om och vilka personliga data vi har sparat om dig. Vi kommer då att tillsända dig ett motsvarande meddelande.

3.    Ort för databearbetning

Klingspors webb-server och webb-innehåll används och servas av Klingspor Management GmbH & Co KG i Tyskland.

4.    Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”Cookies“, textfiler, som sparas i din dator och för att kunna analysera din användning av webbsidan.

Den av cookien framtagna informationen om din användning av webbsidan överförs i regel till en server hos Google i USA och sparas där. På denna webbsida har IP-anonymiseringen aktiverats, så att din IP-adress först förkortas av Google inom den Europeiska Unions medlemsstater eller andra avtalsstater inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en server hos Google i USA och förkortas där.

På Klingspors uppdrag kommer Google att använda denna information för utvärdering av din användning av webbsidan, sammanställning av rapporter om aktiviteter på webbsidan och för att ta fram ytterligare med användning av webbsidan och internet förbundna tjänster åt Klingspor som användare av denna webbsida. Den inom ramen för Google Analytics från din browser överförda IP-adressen sammanförs inte med andra data hos Google. Du kan förhindra lagringen av cookies genom en motsvarande inställning av ditt browser-program, men Google hänvisar till, att du i så fall kanske inte kan använda denna webbsidas samtliga funktioner i fullt omfång.

Dessutom använder denna webbsida rapporter från Google Analytics för arbeten enligt demografiska kännetecken och intressen, vilka sparar demografiska kännetecken såsom ålder och kön i en cookie. Dessa data kan inte återföras till en viss person och kan när som helst avaktiveras via inställning av indikeringen.

Dessutom kan du förhindra registreringen av data, som cookien har framtagit och som är relaterade till din användning av webbsidan (inkl din IP-adress) samt att de används av Google, genom att ladda ner och installera en Browser-Plugin, som finns under följande länk. Den aktuella länken är: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.