Gul - Vårt företag

Historia

Från regional limproducent till globalt familjeföretag

Sedan företaget grundades 1893 har vi satt vår prägel på den moderna slipningens historia genom talrika innovationer. De snabbgående kapskivorna och navrondellerna, lamellhjulen och lamellrondellerna är bara några av de slipmedel vi har utvecklat från grunden och framgångsrikt börjat serietillverka.

1893 grundar Johannes Friedrich Klingspor sitt familjeföretag.
1893 grundar Johannes Friedrich Klingspor sitt familjeföretag.
1899 Steget till utveckling och tillverkning av slipmedel.
1926 Klingspor tillverkar det första fattenfasta slippappret i Europa.
1926 Klingspor tillverkar det första fattenfasta slippappret i Europa.
1950 Höghastighets-Kronenflex®-kapskivan är uppfunnen.
1950 Höghastighets-Kronenflex®-kapskivan är uppfunnen.
1972 följer utvecklingen av den då revolutionära slipmopptallriken.
1978 grundar Klingspor sitt första utomeuropeiska dotterbolag i USA.
Haiger Vårt moderbolag i Haiger, Tyskland, med över 600 medarbetare.
1996 I Polen etableras den första internationella produktionsanläggningen.
2003 Från Klingspor GmbH till Klingspor AG.
2015
Den nya fabriken för Klingspor diamantverktyg slår upp portarna. Den nya fabriken för Klingspor diamantverktyg slår upp portarna.
Klingspor firar 125-årsjubileumKlingspor firar 125-årsjubileum
2018
2020
Kronflex

Företagspolicies

Klingspor är ett internationellt organiserat, effektivt och innovativt familjeföretag på marknaden för verktyg för ytbearbetning och formgivning med hjälp av slipning. De viktigaste affärsområdena är slipmedel på underlag samt kapskivor och navrondeller.

Vårt främsta mål är att våra kunder ska vara nöjda. För att säkerställa detta fattas företagets beslut enligt följande principer:

▶ högpresterande produkter

Med kvalitativt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter under märkena ”Klingspor” och ”Kronenflex” är vår ambition att höra till de ledande leverantörerna i de västliga industriländerna.

Våra leverantörer och tillhandahållare av tjänster är partners i konkurrensen. De kvalitets- och miljöstandarder som gäller för oss, ska också gälla för dem.

▶ kvalificerad teknisk rådgivning till våra kunder, för optimering av deras slipprocesser

Vi erbjuder en oklanderlig, individuell och personlig rådgivning, samt pålitlig logistisk leverans. Våra kunder får ett, med avseende på den aktuella produktens kapacitet, optimerat pris.

Klingspor 18282 edited

▶ den högsta graden av arbetssäkerhet för användaren av våra produkter

Vi åtar oss att kontinuerligt förbättra våra processer och produkter. Vårt mål är ”Noll fel”.

▶ ett processorienterat Klingspor-Management-System, som omfattar områdena kvalitet, miljö och arbetssäkerhet

Vi är engagerade i ett hållbart miljöskydd. Vi ska använda materialresurser på ett skonsamt sätt och hela tiden göra förbättringar för att användningen ska bli ännu mer effektiv.

Inom ramen för vårt företags möjligheter gör vi allt för att våra produkter och processer i minsta möjliga utsträckning ska skada användare och miljö. I våra produktionsprocesser minskar vi på ett hållbart sätt energiförbrukningen och CO2-utsläppen för varje tillverkad produkt.

Våra arbetsplatser lever upp till lagens regler vad gäller ergonomi och säkerhet på arbetsplatsen.

Varje enskild medarbetare ansvarar själv för kvaliteten på sitt arbete.

Ordning och renlighet på alla arbetsplatser är en förutsättning för ett kvalitetsmedvetet och säkert arbete.

▶ så kvalificerade och prestationsorienterade medarbetare som möjligt för att vi ska nå våra mål

Klingspor ska vara en pålitlig och attraktiv arbetsgivare.

Klingspor stöder kraven på socialt ansvar från internationella företags sida, samt de värderingar som dessa krav grundar sig på.

Förhållandet mellan medarbetarna och direktionen präglas av förtroende och ömsesidig respekt. Alla medarbetare ska få veta att man värdesätter deras insatser och kvaliteten på deras arbete.

Ledare är rollmodeller. Varje ledare ansvarar för sin personals prestationsförmåga och -vilja genom att välja ut, utbilda och leda personalen på ett ändamålsenligt sätt.

Det gradvisa överförandet av uppgifter, kompetenser och ansvar till medarbetare gör det möjligt för chefen att utveckla deras ansvarsområden, så att företagets tillväxt organiseras på bästa möjliga sätt.

Photo Klingspor Polish team

Vi önskar säkerställa företagets oberoende och kontinuerliga vidareutveckling genom en kapitalavkastning till våra aktieägare utöver genomsnittet.

Lagar och föreskrifter efterlevs noggrant på alla de platser där Klingspor är närvarande.

Klingsporgruppens bolag är en integrerad del av den internationella koncernen. Det är det gemensamma resultatet som räknas.

Klingspors företagspolicies gäller för alla företag i Klingsporgruppen världen över.

 

 

Kurser, service, försäljning

Som partner vid din sida

Kurser

I vårt utbildningscentrum förmedlar vi teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för optimal användning av slipmedel till kunder, användare och medarbetare ur första hand. Erfarna praktiker levererar tillvägagångssätt för konkreta problemställningar och argumentationshjälp för försäljning. I praktikkurser avhandlas olika material, och kurserna hålls vid stationära och manuellt styrda maskiner.

Att ta kontakt >

 

Service

Service

Vi står alltid till våra partners förfogande, via telefon, E-mail eller på plats. Våra medarbetare är på bästa sätt förtrogna med vårt produktprogram och hittar lösningar för alla individuella användningar.  

 

Försäljning

Vertrieb

Tack vare 36 produktions- och försäljningsanläggningar i hela världen kan vi reagera flexibelt på behoven från regionella marknader och kunder.

Att ta kontakt >

 

 

Klingspors etableringsorter

Globalt i närheten

Amerika

 • Stoney Creek, Kanada
 • Hickory (NC), USA
 • Tijunana, Mexico
 • Lima, Peru
 • Curitiba, Brasilien
 • Santiago, Chile
 • Buenos Aires, Argentina

Afrika

 • Johannesburg, Sydafrika

Europa

 • Kolding, Danmark
 • Worksop, Storbritannien
 • Sittard, Nederländerna
 • Leuven, Belgien
 • Haiger, Tyskland
  (produktionsanläggning)
 • Lviv, Ukraina
  (produktionsanläggning)
 • Bielsko-Biała, Polen
  (produktionsanläggning)
 • Brno, Tjeckien
 • Le Perray-en-Yvelines,
  Frankrike
 • Wien, Österrike
 • Basel, Schweiz
 • Budapest, Ungern
 • Brescia, Italien
 • Belgrad, Serbien
 • Bukarest, Rumänien
 • Sofia, Bulgarien
 • Madrid, Spanien

Asien

 • Qingdao, Folksrepubliken Kina
  (produktionsanläggning)
 • Shanghai, Folkrepublik
  Kina
 • Dubai, Förenade Arabiska
  Emiraten
 • Pune, Indien
 • Bangkok, Thailand
 • Ho-Chi-Minh-staden, Vietnam
 • Singapore, Republiken Singapore

Australien

 • Sydney, Australien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karte der Klingspor Standorte

Våra etableringsorter

Våra produktionsanläggningar övertygar med högmoderna maskinparker och personal med utmärkt utbildning. Verktygens höga kvalitet säkerställer vi genom kontinuerliga kontroller av samtliga produktionsdetaljer: från anskaffning av råmaterial via tillverkning av produkter till leverans till våra kunder.

Logo Haiger, Tyskland

DQS ISO 9001 Qualitymanagement  DQS ISO 14001 Environmental Management  DQS ISO 5001 Energy Management  Logo AEO Zertifizierung

Företaget Klingspor grundades 1893 av Johann Friedrich klingspor i Siegen som limfabrik. 1899 började företaget att tillverka slipmedel. Därefter började man att introducera talrika uppfinningar som till exempel vattenfast slippapper och slipmoppen. Året 1955 flyttade företaget och produktionen till Haiger i Hessen, cirka 30 km från Siegen. Där finns också koncernens huvudkontor. På denna ort finns idag ca 600 medarbetare, och man har en fabriksyta av 82.000 m².

Haiger Produktion

 

Logo Bielsko-Biała och Kozy, Polen

DQS ISO 9001 Quality Management

Som Klingspors första internationella produktionsanläggning grundades 1995 företaget Klingspor Spolka z.o.o. i den lilla staden Kozy. Två senare startades produktionen där. 2005 tillkom ytterligare en produktionsanläggning 10 km därifrån i Bielsko-Biala. Där finns fortfarande förvaltningen. I de båda fabrikerna tillsammans arbetar nästan 900 medarbetare. 2016 kunde etableringsorten Kozy fira ett särskilt jubileum: produktionen av en miljard kapskivor.

BielskoBielsko-BiałaKozy Kozy

 

Logo Qingdao, Kina

CQC Certificate

Klingspors produktionsanläggning i den kinesiska hamnstaden Qingdao invigdes 2005. Två år efter grundningen av den nya fabriken startade produktionen och den första produktexporten. På 24.000 m² fabriksyta arbetar där 150 medarbetare.

Qingdao

 

Logo Velyki Mosty, Ukraina

DQS ISO 9001 Quality Management

2008 grundade Klingspor en produktionsanläggning i det ukrainska samhället Velyki Mosty med en 3.000 m² stor fabriksyta. Numera har fabriken ca 200 medarbetare, och sedan 2015 tillverkas också Klingspors högvärdiga diamantverktyg i den högmoderna maskinparken.

Lviv

 

 

Klingspor i siffror

Som globalt aktivt företag är vi representerade på alla kontinenter. Här är några tal, som förtydligar vår ställning som en av de fem största slipmedelstillverkare i världen.

Över
50
tusen
artiklar i sortimentet
2.800
medarbetare i hela världen sörjer för, att våra kunder är nöjda
25.000
kvadratmeter
slipmedel på underlägg
5
Vi hör till de fem ledande slipmedelstillverkare i världen
1893
grundades Klingspor som familjeföretag