arbeten hos Klingspor

Hos oss är idéer efterfrågade

Klingspor har sedan sitt företags etablering 1893 präglat den moderna slipningens historia genom ett stort antal uppfinningar. Globalt hör vi till de ledande tillverkarna av högvärdiga slipmedel. Denna framgång har vi inte minst våra engagerade och kvalificerade medarbetare, som med sina idéer bidrar till kundanpassad utformning och ständig förbättring av våra produkter, att tacka för.

Är du också engagerad och söker efter nya utmaningar? Ta då kontakt med oss och profitera av en säker arbetsplats i ett växande, globalt aktivt företag med karriärmöjligheter, ansvarsfulla uppgifter och flexibelt reglerbara arbetstider.

Din ansökan skickar du antingen per E-mail till HR@klingspor.de eller på klassisk väg per post.