Organisation inköp

Krav på leverantörer

Som global aktör inom området slipmedel är vi alltid på jakt efter nya partner i världen, så att vi kan leverera högvärdiga produkter till våra kunder. För att uppnå detta mål ställer vi följande krav på våra leverantörer:

 • Tillförlitlighet
 • Flexibilitet
 • Uppfinningar
 • Konkurrensförmåga
 • Konstant och hög kvalitetsmedvetenhet
 • Uppfyllda avtalsförpliktelser

Vi erbjuder

 • Långfristigt partnerskap
 • Uppfyllda avtalsförpliktelser från vår sida
 • Punktlig betalning av våra åtaganden
 • Hederligt bemötande och samarbete

 

Organisation inköp

 

Inköpsavdelningar på produktions- och konfektionsanläggningar

 • Taktisk och operativ avveckling av anskaffningen
 • Urval och bearbetning av lokala B- och C-leverantörer
 • Säkerställning av förfogbarhet av råmaterial samt hjälp- och drivmedel
 • Förslag till skapande av koncernövergripande samverkan vid inköp