Säker. – Vår kvalitet

Forskning och utveckling

Uppfinning från Tyskland

Avdelningen för forskning och utveckling i Haiger, Tyskland, sätter upp standarder för vidareutveckling av teknologier för slipning och kapning. Med högkvalificerade medarbetare och modernaste teknik i våra laboratorier och teststationer lägger vi grundstenen för kvalitet och säkerhet av våra högkapacitetsverktyg.

 

Bildmotiv Innovation
Högkvalificerade ingenjörer, personal med högskoleexamen och användningsexperter utgör kärnan i Klingspors team för forskning och utveckling. De sörjer för kontinuerlig förbättring av våra produkter.
Bildmotiv Innovation
 
Bildmotiv Innovation
Högmoderna maskinparker, laboratorier och teststationer lägger grundstenen för våra produkters höga kvalitet och garanterar för deras säkerhet.

 

Framgångsrika marknadsintroduktioner och produktuppfinningar

Wasserfestes Schleifpapier
Vattenfast slippapper
Hochtourige Trennscheiben
Höghastighetskapskivor
Schruppscheiben
Grovslipskivor
Schleifmopräder
Slipmopphjul
Schleifmopteller
Slipmopptallrik

 

ProduktionDär människor och teknologi kompletterar varandra

 

Våra produktionsanläggningar övertygar med högmoderna maskinparker och personal med utmärkt utbildning. Verktygens höga kvalitet säkerställer vi genom kontinuerliga kontroller av samtliga produktionsdetaljer: från anskaffning av råmaterial via tillverkning av produkter till leverans till våra kunder.

Exempel: Tillverkning av våra diamantverktyg

Produktion
Alla pulver bearbetas med modernaste teknik och maskiner till granulat. Dessa produktionsförlopp sker i särskilt klimatiserade rum.
Produktion
Granulatet omformas under beaktande av snävaste toleranser i en ytterst exakt kallpress till grönkroppar.
Produktion
Vår tillverkning övervakas kontinuerligt av oberoende och specialutbildade medarbetare från kvalitetssäkerhetsavdelningen. Utöver kontroller av segmentens dimensioner, vikt liksom hårdhet och densitet genomgår de färdiga diamantverktygen också noggranna kontroller.
Produktion
Alla segment sammansvetsas genom laserförfaranden med den bärande konstruktionen. Användningen av denna spetsteknologi skapar förutsättningarna för verktygets säkerhet vid användningen.

 

Fackförbund och certifieringarKvalitet och säkerhet som basis Kvalitet och säkerhet i användningen är centrala kriterier vid utveckling och tillverkning av våra produkter. Miljövänlig tillverkning, högsta produktkapacitet och maximalt personskydd står i fokus för vårt dagliga arbete.

oSa Logo

oSa® – kompetenscentrum för slipmedlens säkerhet

Klingspor är en etableringsmedlem i oSa®. Organisationen för säkerheten av abrasiva material är en frivillig sammanslutning av tillverkare av slipverktyg. De förpliktigar sig att beakta europeiska säkerhetsstandarder för slipverktyg och de skärpta föreskrifterna för tillverkning och provning. Kompetenscentret oSa® bekräftar denna självförpliktelse genom utdelning av sitt globalt skyddade varumärke. För användaren innebär det en ökad användningssäkerhet och för handlaren en minskad ansvarsrisk.

De 7 kriterierna för oSa®-säkerhet

 • Tillverkarens frivilliga självförpliktelse
 • Provningsanordningar och provningskompetens i tillverkarens lokaler
 • Certifierad kvalitetsmanagement med dokumenterade processer
 • Oberoende produktkontroller
 • Oberoende säkerhetsrevision genom externa experter
 • Regelbundna tillverkningskontroller och produktövervakning
 • Säkerhet och spårbarhet tillbaka till tillverkaren

Haken

Klingspor är medlem i följande fackförbund:

 • Deutsches Institut für Normung (Tyska institutet för standardisering)Logo: Deutsches Institut für Normung e.V.
 • DGQ: Deutsche Gesellschaft für Qualität (Tyska sällskapet för kvalitet)Logo: Deutsche Gesellschaft für Qualität
 • FGS: Forschungsgemeinschaft Schleiftechnik (Forskningsgemenskap för slipteknik)FGS logo
 • FEPA: Federation of the European Producers of AbrasivesLogo: Federation of the European Producers of Abrasives
 • oSa: Organization for the Safety of AbrasivesLogo: Organization for the Safety of Abrasives
 • VDS - Verband Deutscher Schleifmittelwerke e.V.Logo: Verband Deutscher Schleifmittelwerke e.V.

 

Läs vidare ...Vårt företag