Säker. – Vår kvalitet

Forskning och utveckling

Innovativ i hela världen

Överallt i världen sätter våra experter upp standarder i vidareutvecklingen av teknologier för slipning och kapning. Med högkvalificerade medarbetare och modernaste teknik i våra laboratorier och teststationer samt i nära samarbete med användarna av våra produkter lägger vi grundstenen för kvalitet och säkerhet av våra högkapacitetsverktyg.

 

Bildmotiv Innovation
Högt kvalificerade ingenjörer, universitetsutbildad personal och användarexperter utgör kärnan i Klingspors team för forskning och utveckling. De sörjer för en kontinuerlig förbättring av våra produkter.
Bildmotiv Innovation
 
Bildmotiv Innovation
Toppmoderna maskinparker, laboratorier och testområden utgör grunden för våra produkters höga kvalitet och garanterade säkerhet.
Den här videon kan inte visas eftersom dina sekretessinställningar inte tillåter det. Klicka här för att ändra dem.

 

Framgångsrika marknadsintroduktioner och produktuppfinningar

Wasserfestes Schleifpapier
Vattenfast slippapper
Hochtourige Trennscheiben
Höghastighetskapskivor
Schruppscheiben
Grovslipskivor
Schleifmopräder
Slipmopphjul
Schleifmopteller
Slipmopptallrik

 

ProduktionDär människor och teknologi kompletterar varandra

 

Våra produktionsanläggningar övertygar med högmoderna maskinparker och personal med utmärkt utbildning. Verktygens höga kvalitet säkerställer vi genom kontinuerliga kontroller av samtliga produktionsdetaljer: från anskaffning av råmaterial via tillverkning av produkter till leverans till våra kunder.

Exempel: Tillverkning av våra diamantverktyg

Produktion
Alla pulver bearbetas med modernaste teknik och maskiner till granulat. Dessa produktionsförlopp sker i särskilt klimatiserade rum.
Produktion
Granulatet omformas under beaktande av snävaste toleranser i en ytterst exakt kallpress till grönkroppar.
Produktion
Vår tillverkning övervakas kontinuerligt av oberoende och specialutbildade medarbetare från kvalitetssäkerhetsavdelningen. Utöver kontroller av segmentens dimensioner, vikt liksom hårdhet och densitet genomgår de färdiga diamantverktygen också noggranna kontroller.
Produktion
Alla segment sammansvetsas genom laserförfaranden med den bärande konstruktionen. Användningen av denna spetsteknologi skapar förutsättningarna för verktygets säkerhet vid användningen.

 

Kvalitet och säkerhet som grund Kvaliteten och användarsäkerheten är centrala kriterier för utvecklingen och tillverkningen av våra produkter. En miljövänlig produktion, högsta produktprestanda och maximalt skydd för användaren står i fokus för vårt dagliga arbete.

oSa Logo

oSa® – The Symbol of Safety

Klingspor är medgrundare av oSa®; Organisation for the Safety of Abrasives, som är en frivillig sammanslutning av slipverktygsproducenter. Medlemmarna åtar sig inte bara efterleva de europeiska säkerhetsstandarderna för slipverktyg, utan underkastar sig ännu strängare regler för produktion och kontroll. Detta är något som oSa® bekräftar genom utdelning av sitt globalt skyddande varumärke. För användaren innebär det en förhöjd användarsäkerhet och för återförsäljaren en minskad ansvarsrisk.

De sju kriterierna för oSa®-säkerhet

 • Producenten gör ett frivilligt åtagande
 • Kontrollinstanser och kontrollkompetens internt hos producenten
 • Certifierad kvalitetsstyrning med dokumenterade processer
 • Oberoende produkttester
 • Oberoende säkerhetsrevisioner av externa experter
 • Regelbundna produktionskontroller och produktövervakning
 • Säkerhet genom spårbarhet tillbaka till producenten

Haken

Klingspor är medlem i följande fackförbund:

 • Deutsches Institut für Normung (Tyska institutet för standardisering)Logo: Deutsches Institut für Normung e.V.
 • DGQ: Deutsche Gesellschaft für Qualität (Tyska sällskapet för kvalitet)Logo: Deutsche Gesellschaft für Qualität
 • FGS: Forschungsgemeinschaft Schleiftechnik (Forskningsgemenskap för slipteknik)FGS logo
 • FEPA: Federation of the European Producers of AbrasivesLogo: Federation of the European Producers of Abrasives
 • oSa: Organization for the Safety of AbrasivesLogo: Organization for the Safety of Abrasives
 • VDS - Verband Deutscher Schleifmittelwerke e.V.Logo: Verband Deutscher Schleifmittelwerke e.V.

 

Läs mer här ...Vårt företag