Beställningen är avslutad framgångsrikt

Användaren är ingen shopuser (t ex om han inte är inloggad)