Internal Documents

Användaren är ingen shopuser (t ex om han inte är inloggad)