Gamla adressen. Ny design. Mer innehåll.

2014-09-09

Klingspor startar om företagets webbsida med talrika nya funktioner

Klingspor startar om företagets webbsida med talrika nya funktioner

Slipmedelstillverkaren Klingspor i Haiger har reviderat sin online-presentation. Den nya webbsidan presenteras inte endast genom en aktualiserad design utan även med talrika nya funktioner. Sidans kärna är en interaktiv produktsökning, som steg för steg leder användaren till en lösning på hans individuella slip- eller avkapningsproblem. Ett intuitivt användargränssnitt och en för mobil användning optimerad motsvarande design för utmärkt användbarhet på alla apparater från PC:n till Smartphone.

Avgörande vid omstarten var, att webbsidan var målinriktat utformad efter användarens behov. Det gäller såväl urvalet och revisionen av innehållet som härledningen genom en överskådlig navigering med några få klick. Ofta använda funktioner som produktsökaren, kontakt med Klingspor Försäljning och en övergripande stickordsökning kan utföras webbsidans samtliga punkter.

Expertkunskaper, begripligt förmedlade: sliplexikonet

Utöver information om konkreta produkter innehåller den nya webbsidan också ett sliplexikon med utförlig information om avkapning, slipning och slutbearbetning samt om därför använda verktyg. Detaljerat, välunderbyggt och lättbegripligt får användaren - oavsett, om han är fackman eller amatör, här förklaringar på allt han vill veta för ett optimalt arbetsresultat. Stickorden och teman sträcker sig från korrekt lagring av slipmedel fia för- och nackdelar med olika kornvarianter till säkerhetsaspekter såsom högsta arbetshastighet och lägsta brotthastighet.

Work in Progress

Efter starten i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Polen, Ukraina och Brasilien ska under de kommande månaderna efterhand ytterligare lokala versioner släppas ut online.

Det intuitiva användargränssnittet och den för mobil användning optimerade motsvarande designen sörjer vid den nya Klingspor-webbsidan för utmärkt användbarhet på alla apparater från PC:n till Smartphone.