Klingspor AG utvidgar styrelsen

2019-09-23

Styrelsen för Klingspor AG har beslutat att utvidga styrelsen med en person. Fr o m början av andra halvåret 2019 kommer styrelsen för Klingspor AG att bestå av två personer. Styrelseordföranden Dr. Steffen Neu välkomnar och stödjer utvidgningen av styrelsen.

Olaf ter Jung har valts in i styrelsen 

 

          DrNeu terJung Lobby verkleinert2

                            Image (from left to right): Dr. Steffen Neu and Olaf ter Jung

Styrelsen för Klingspor AG har beslutat att utvidga styrelsen med en person. Fr o m början av andra halvåret 2019 kommer styrelsen för Klingspor AG att bestå av två personer. Styrelseordföranden Dr. Steffen Neu välkomnar och stödjer utvidgningen av styrelsen.

För att säkerställa och främja den varaktiga vidareutvecklingen av företagsgruppen har styrelsen för Klingspor AG, valt in herr Olaf ter Jung i styrelsen. Klingspor AG har under de gångna åren visat en tydlig tillväxt och har även fortsatt att expandera kraftigt internationellt. Denna utveckling föranleder styrelsen att ställa det totala ansvaret för affärsverksamheten på ett bredare fundament.

Från assistent till styrelsemedlem
Med Olaf ter Jung får Klingspor AG en styrelsemedlem, som känner företaget mycket väl. 1996 började ter Jung som assistent på försäljningsavdelning i företaget. Därefter övertog han först ledningen för marknadsföring och för försäljningen i södra Tyskland. Efter att som försäljningschef för Tyskland och chef för hela försäljningen ha varit med att utforma Klingspors globala vidareutveckling med avgörande betydelse invaldes han 2010 i styrelsen för Klingspor Management GmbH med tyngdpunkt på försäljning och marknadsföring. ”Av fackliga och personliga skäl är vi mycket glada, och ser honom som rätt person att stödja mig som styrelseordförande i mina uppgifter framöver”, förklarar Dr. Steffen Neu under en intern information till medarbetarna.

Klingspor AG – Global Player från Hessen
Det som började som en liten limfabrik utvecklades tack vare grundarfamiljens utpräglade affärssinne till en av de viktigaste arbetsgivarna i regionen Lahn-Dill. 2005 ändrade Klingspor GmbH slutligen sitt namn till Klingspor AG. I Haiger finns sedan dess Klingspor-holdingbolaget, som sköter de centrala funktionerna för alla Klingspor-bolag i hela världen. Därvid innehas 52 % av affärsandelarna av familjestiftelsen Walter Klingspor, som sörjer för kontinuitet.
Idag framtår Klingspor fortfarande som ett modernt, hederligt och medarbetarvänligt företag, som inriktar sin affärspolitik på långfristig företagsutveckling och varaktig tillväxt av omsättningen.