Klingspor och NFL

2019-09-30

Oavsett, om det gäller färg, lack, trä eller metall: Slipmopphjulen MM 650 och MM 630 från Klingspor formar varje arbetsstycke. Och är därvid mycket försiktiga mot ytorna. Därför har till och med National Football League (NFL) blivit uppmärksam på dem.

Football

Oavsett, om det gäller färg, lack, trä eller metall: Slipmopphjulen MM 650 och MM 630 från Klingspor formar varje arbetsstycke. Och är därvid mycket försiktiga mot ytorna. Därför har till och med National Football League (NFL) blivit uppmärksam på dem.

Amerikansk fotboll är en stenhård sport. På fotbollsplanen går det tufft till: Muskelstinna män sprintar, blockerar, kastar, fångar, stoppar sina motspelare med hela sin kropp - tackla kallas det på fackspråk. Med full kraft kolliderar spelarna om och om igen med hjälmarna. Hjärnskakningar hör till dagordningen. Utöver idrottsmännen måste också deras hjälmar ta emot en del. Vid sammanstötningarna spricker lacken, och skrapmärken uppstår.

Specialbehandling

Så länge inte själva konstruktionen är skadad, är hjälmen funktionsduglig, men i slutet av säsongen ser den förstås ganska ramponerad ut. Kasta bort eller köpa nytt? Eftersom ett gott huvudskydd är rätt dyrt, bestämmer de flesta fotbollsklubbar sig för en restaurering. Fotbollshjälmar består av ett motståndskraftigt syntetmaterial med hög kapacitet, och de kan beroende på skadan lagas tre till fyra gånger - en besparing av 80 procent jämfört med nyinköp. Därför insamlas NFL-hjälmarna och skickas till Tijuana i Mexiko. I en specialiserad fabrik får efter fotbollssäsongen varje dag upp till 15.000 hjälmar en specialbehandling. Innan en hjälm får ny lackering enligt klubbens design, måste den gamla färgen slipas upp och delvis tas bort helt, skrapmärken behöver repareras.  ”Förr tog denna förbehandling lång tid och var kostsam. Sedan fabriken har gått över till MacMop-hjul MM 650, har produktiviteten nästan fördubblats”, berättar Hani Nassar på Klingspor Abrasives, Inc. Tack vare sin konstruktion är MM 650 ideal för bearbetning av profilerade material med ömtålig yta. ”Slipmopphjulets specialitet är radiellt solfjäderformigt anordnade sliplameller med flera slitsar i längsriktning. Därför är MM 650 särskilt flexibel och åstadkommer ett fint ytresultat”, säger Torsten Ettl, som är produktionschef hos Klingspor i Haiger. Anpassad för användning på stationära maskiner övertygar MM 650 dessutom med sin långa brukstid. Torsten Ettl förklarar, varför: ”Vid användning med optimalt varvtal reser sig sliplamellerna pga centrifugalkraften rakt upp radiellt och nöts endast i kanten. På så sätt används hela tiden nya slipkorn, och det avverkade materialet kan inte sätta sig fast.” 

 

Efterfrågade multitalanger

Våra mångsidiga MacMop-hjul efterfrågas inte endast av NFL. Även vid slipning av profilerade fotlister faller valet på dem. För användning på handstyrda maskiner erbjuder Klingspor sin MM 630 med skaft. Som slipmedel används även här korund. MacMop finns med olika bredd och kornstorlek – från P40 till P800. Genom att variera presstrycket och kornstorleken kan användaren bestämma, om han vill ha en kraftig avverkning eller ett extra slätt slutresultat. Ingen NFL-spelare vet, varför MacMop heter så. Hos Klingspor berättas följande historia om det: Walter Klingspors hund hette Mac, och den hade väl en brun, rufsig päls. Det inspirerade produktutvecklarna till namnet MacMop, som än idag står bakom förkortningen MM. 

 

 

mr_mm630.jpgMM 630 

MacMop-varianten för handstyrda maskiner har optimal kontakt med ytan och garanterar för extra lång brukstid. Lamellernas med slipmedel belagda sida är placerad i motsatt löpriktning.

 

 

 

 

mr_mm650.jpgMM 650

Ursprungligen utvecklades detta slipmopphjul för bearbetning av trä, för användning på stationära maskiner. För närvarande åtnjuter det en tilltagande polaritet inom metallbearbetningen - vid avgradning av små detaljer.