Vetande och kunskaper för din framgång

I vårt utbildningscentrum förmedlar vi i första hand teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för optimal användning av slipmedel. Erfarna tekniker levererar tillvägagångssätt för konkreta problemlösningar och argumentationshjälp för försäljning. Vid kurserna får man testa olika material och kurserna hålls vid stationära och manuellt styrda maskiner.