Vetande och kunskaper för din framgång

I vårt utbildningscentrum förmedlar vi i första hand teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för optimal användning av slipmedel. Erfarna praktiker levererar tillvägagångssätt för konkreta problemställningar och argumentationshjälp för försäljning. I praktikkurser avhandlas olika material, och kurserna hålls vid stationära och manuellt styrda maskiner.