Agglomerat

Med begreppet ”agglomerat” (lat. agglomerare = klumpa ihop, anhopa) avses inom slipmedelsbranschen en förbindelse av flera slipkorn av samma kornstorlek, som innan de strös ut på ett underlägg, först formas till ett större granulat med hjälp av syntetharts i en teknisk process (uppbyggnadsagglomeration). Dessa kornkluster med fast bindning har mer eller mindre samma storlek och fördelas därefter liksom traditionella slipmineraler också på respektive slipmedelsbärare och fixeras med syntetharts.

Agglomeratband ger användaren en betydligt längre brukstid jämfört med traditionella, 1-skikts-slipband. Därför talar man här också om långtidsslipband. Därvid är den slipade ytan under hela slipningsprocessen relativt konstant i relation till grovheten och slipbilden (förbrukade, trubbiga korn lossnar, intill- / underliggande, färska slipkorn används). På agglomeratbandet ser slipmedelsytan på grund av kornens hopklumpning först betydligt grövre ut, men är finare än på ett traditionellt slipband.

Vad gäller slipband erbjuder Klingspor olika typer av agglomeratband under tilläggsbeteckningen ”Kulex”, som skiljer sig i bindningshårdhet (mjuk - hård), kornart (korund - kiselkarbid) och underlägg (robust - flexibel), och som har utvecklats för vissa bearbetningsuppgifter. Typiska användningsområden är dubblös rundslipning av rostfria stålrör eller ytslipning av plattstål, plåtar och spolar.

Tillbaka till slipkunskap