Agglomerat

Med begreppet agglomerat (lat. agglomerare = slå samman något, ackumulera) avses på slipmedelsområdet en bindning av flera slipkorn i samma kornstorlek, som – innan de strös på fast underlag – via en teknisk process (uppbyggnadsagglomeration) formats till ett större granulat med hjälp av syntetharts. De kornackumuleringar som skapats på detta sätt, med fast bindning, är mer eller mindre lika stora, och placeras, precis som vanligt slipmaterial, på det aktuella underlaget och fixeras med syntetharts.

Med agglomeratband får användaren en mycket längre brukstid jämfört med vad man får med vanliga slipband med ett enda skikt. Därför talar man också om långtidshållbara slipband. Den slipade ytan är under hela slipprocessen relativt konstant när det gäller ytråhet och slipbild (använt, trubbigt korn går av, och färska slipkorn, som ligger under eller vid sidan av dessa, används i stället). På grund av kornsammanhopningen hos agglomeratband ser slipmedelsytan vid en första anblick betydligt grövre ut, men den ger en finare slipbild än vanligt slipband.

På området slipband erbjuder Klingspor olika typer av agglomeratband under tilläggsbeteckningen ”Kulex”, som i bindningshårdhet (mjuka – hårda), korntyp (korund – kiselkarbid) och underlag (robust – flexibelt) skiljer sig åt, och är utvecklade för olika bestämda användningsområden. Typiska användningsområden är den centrumfria rundslipningen av rör i rostfritt stål eller ytslipning av rostfritt stål eller plattstål, plåtar och spolar.

Passande produkter

Tillbaka till slipkunskap