Antistatisk utrustning för slipmedel

Slipmedel, som används särskilt för bearbetning av icke-ledande material (t ex trä eller syntetmaterial), förses redan vid tillverkningen med en antistatisk tillsats, dvs man tillsätter elektriskt ledande substanser, som sörjer för att elektriska laddningar avleds via slipmedlet och därmed via maskinen.

På grund av friktionen mellan olika material uppstår vid slipning tvångsmässigt en elektromigration mellan slipytorna och därmed en laddningsseparation, som vid icke-ledande material kan medföra, att laddningsskillnader inte kan utjämnas. Följden är t ex vidhäftning av elektriskt laddat slipdamm på slipbandet, maskinen eller arbetsstycket, som inte ens en bra dammutsugningsanordning kan ta bort. Genom användning av slipmedel med antistatisk utrustning, vilket oftast är vanligt vid bearbetning av trä, kan det ovan beskrivna fenomenet förhindras och dammvidhäftningen därmed minimeras, vilket bl a också kan förlänga brukstiden.

Alla slipband för bearbetning av trä i Klingspor-programmet är naturligtvis försedda med en antistatisk utrustning och även märkta med en stämpelbild (”antistatiskt”) på baksidan. Några typer uppvisar förutom ”grundutrustningen” i underlägget (papper, väv) en antistatisk utrustning på slipsidan, genom att syntethartsbindmedlet också har tillsatts elektriskt ledande substanser (t ex grafit), (t ex PS 24 F, CS 538 Z). Dessa slipmedel har extra stark antistatisk verkan, som även under extrema förhållanden i kombination med motsvarande utsugning sörjer för en nästan dammfri slipprocess.

Tillbaka till slipkunskap