Antistatisk behandling av slipmedel

Slipmedel som används särskilt för bearbetning av icke-ledande material (till exempel trä eller plast), får redan vid produktionen en antistatisk behandling, d.v.s. man tillsätter elektriskt ledande substanser som sörjer för att elektriska laddningar avleds via slipmedlet och därmed via maskinen.

På grund av friktion mellan de olika materialen uppstår det med nödvändighet en elektronvandring mellan de ytor som gnids mot varandra och därmed också en laddningsseparation som, vid icke-ledande material, kan medföra att laddningsskillnader inte kan utjämnas. Följden blir till exempel att elektriskt laddat slipdamm fastnar på slipbandet, maskinen eller arbetsstycket, och det kan inte tas bort ens med en rejäl dammsugning. Genom att använda slipmedel på antistatisk utrustning, vilket är vanligt inom träindustrin, kan det nämnda fenomenet förhindras, så att mängden damm som fastnar minimeras, vilket i sin tur kan innebära längre brukstid för slipmedlet.

Alla slipband för träbearbetning i Klingspor-programmet har självfallet genomgått en antistatisk behandling och de har därmed relevant märkning på baksidan av stämpelbilden (”Antistatic”). Vissa har till och med, förutom ”grundbehandlingen” av underlaget (papper, väv) fått en antistatisk behandling på slipsidan, där man i den syntetiska hartsbindningen även tillsatt ett elektriskt ledande material, som grafit (t.ex. PS 24 F, CS 538 Z ACT). Dessa slipmedel har en speciell, högeffektiv antistatisk förmåga, som även under extrema förhållanden kan ge en i det närmaste dammfri slipprocess i kombination med rätt utsugning.

Passande produkter

Tillbaka till slipkunskap