Kapning och grovslipning på rätt sätt

De tunna Kronenflex®-kapskivorna för vinkelslipmaskiner är högkapacitetsprodukter och utmärker sig genom extremt korta kaptider och liten gradbildning. De är särskilt lämpliga för tunnväggiga material som behöver kapas med exakta, snabba snitt och minimal värmeutveckling. Den som följer grundläggande regler uppnår optimala arbetsresultat och maximal säkerhet.

1. Rätt presstryck = Längre brukstid

Rätt presstryck

Tack vare våra skivors/rondellers höga kapprestanda räcker maskinens egen vikt som presstryck. Ett för högt tryck ger snabbare slitage.

 

 

 

2. Optimal periferihastighet = Bättre skärprestanda

Optimal periferihastighet

Det idealiska förhållandet mellan antal snitt och skivslitage uppnår man precis under maximal tillåten periferihastighet. Sörj för ett kontinuerligt högt varvtal. Om maskinens varvtal är för lågt, slits skivan oproportionellt snabbt.

 

 


3. Rätt hantering = Högre säkerhet

Richtige Handhabung

Kapskivor får endast belastas i radiell riktning. Därmed undviks i synnerhet vid högt presstryck utbuktningar, knäckningar eller till och med skivbrott.

 

 

 


4. Rätt kapposition = Ökad stabilitet

Rätt kapposition

Materialet ska alltid spännas upp så nära skärstället som möjligt, så att det inte kan vibrera, fladdra eller falla av. Det arbetsstycke som ska kapas, måste vara ordentligt fastspänt, så att det inte kan förflytta sig under arbetets gång.


 
5. Korrekt fastspänning = Bättre kraftöverföring

Korrekt fastspänning

Kapskivor sätts fast på maskinen med spännflänsar, som överför enorma drivkrafter till skivorna. Skadade eller obrukbara flänsar får inte användas, och gällande föreskrifter och standarder måste efterlevas. Användning av spännflänsar med olika diameter är inte tillåten.
 

 

Rätt kilvinkel vid grovslipning

Rätt kilvinkel vid grovslipning

Navrondeller arbetar med högsta kapacitet, om de används i en vinkel av 25-30° mot arbetsstycket. Med denna vinkel är förhållandet mellan mängden avslipat material och skivslitage fördelaktigast. Om möjligt bör därför alltid denna kilvinkel väljas. Om kilvinkeln är under 15° bildas vid grovslipning en långsamt avsmalnande, mycket tunn kant vid skivans kant. Redan vid en minimal förändring av kilvinkeln klarar den inte längre sliptrycket och bryts av. Därmed förblir dyra slipkorn oanvända, och dessutom uppstår en obalans, som i sin tur orsakar ett för tidigt skivbyte.

Passande produkter

Tillbaka till slipkunskap