Avkapning och grovslipning på rätt sätt

De tunna Kronenflex® kapskivorna för vinkelslipmaskiner är högkapacitetsprodukter och utmärker sig genom extremt korta kaptider och ringa gradbildning. De är särskilt lämpliga för tunnväggiga material, som behöver kapas av med exakta, snabba snitt och minimal värmeutveckling. Den som följer grundläggande regler når optimala arbetsresultat och maximal säkerhet.

De tunna Kronenflex® kapskivorna för vinkelslipmaskiner är högkapacitetsprodukter och utmärker sig genom extremt korta kaptider och ringa gradbildning. De är särskilt lämpliga för tunnväggiga material, som behöver kapas av med exakta, snabba snitt och minimal värmeutveckling. Den som följer grundläggande regler når optimala arbetsresultat och maximal säkerhet.

1. Rätt anpressningstryck = längre brukstid

Richtiger AnpressdruckTack vare våra skivors höga kapprestanda räcker redan maskinens egen vikt som anpressningstryck. För högt tryck medför snabbare slitage.

 

 

 

2. Optimal periferihastighet = bättre skäreffekt

Optimale Umfangsgeschwindigkeit Det ideala förhållandet mellan antal snitt och skivslitage uppnås omedelbart under den tillåtna maximala periferihastigheten. Sörj för ett kontinuerligt högt varvtal. Om maskinens varvtal är för lågt, slits skivan överproportionellt snabbt.

 

 


3. Rätt hantering = högre säkerhet

Richtige HandhabungKapslipskivor får endast belastas i radiell riktning. Därmed undviks i synnerhet vid högt anpressningstryck utbuktningar, knäckning eller till och med skivbrott.

 

 

 


4. Ideal snittposition = ökad stabilitet

Ideale SchnittpositionMaterialet bör alltid spännas fast så nära kapstället som möjligt, så att det inte kan vibrera, fladdra eller förflytta sig. Arbetsstycket, som ska kapas, måste vara ordentligt fastspänt och får inte kunna förflytta sig.


 
5. Korrekt fastspänning = bättre kraftöverföring

Korrektes AufspannenKapskivor sätts fast på maskinen med spännflänsar, som överför enorma drivkrafter till skivorna. Skadade eller obrukbara flänsar får inte användas, och gällande föreskrifter och standarder måste beaktas. Användning av spännflänsar med olika diameter ät inte tillåten.
 

 

Rätt kilvinkel vid grovslipning

Grovslipskivor arbetar med högsta kapacitet, om de används i en vinkel av 25 - 30° mot arbetsstycket. Med denna vinkel är förhållandet mellan mängden avslipat material och skivslitage fördelaktigast. Om möjligt bör därför alltid en kilvinkel väljas. Genom reducering av kilvinkeln till under 15° bildas vid grovslipning en långsamt avsmalnande, mycket tunn vid skivans periferi. Den kan redan vid en minimal förändring av kilvinkeln inte längre fånga upp sliptrycket och bryts sönder. På så sätt blir dyra slipkorn inte använda, och dessutom uppstår en obalans, som också orsakar ett för tidigt skivbyte.

Tillbaka till slipkunskap