Bandskarv

För att tillverka ett ändlöst slipband ur en rulle slip- eller vävpapper måste båda ändar från den avkapade delen säkert och hållfast skarvas ihop med varandra. Den så kallade bandskarven går normalt över i 45°- 80° vinkel med bandets löpriktning för att undvika plötslig övergång vid skarven.

Beroende på slipmedlets rygg (papper, väv, syntetmaterial) och användning (maskin, kontaktelement, arbetsstycke) används olika former för sammanfogning av bandet.

Man skiljer principiellt mellan två olika former för sammanfogning av bandet:

a) Överlappningsskarv - där de båda ändarna sneddas av växelvis och därefter läggs över varandra och pressas samman

b) Stötskarv - där de båda ändarna läggs direkt mot varandra och skarvas ihop med en smal folie (oftast förstärkt med väv) antingen på bandets fram- eller baksida.

Inom dessa båda skarvformer finns dessutom olika varianter, som möjliggör optimal anpassning av bandet till en bestämd slipuppgift. Hos Klingspors slipband kommer följande bandskarvformer till användning:

Överlappningsskarv

F1 Överlappningsskarv Standard

F2 Överlappningsskarv med nedslipade kornspetsar för jämnare övergång

F5 Överlappningsskarv utan lim och slipkorn i överlappningsområdet

Stötskarv

F3G Sicksack-skarv med folie på baksidan

F4G Rakt snitt i vinkel mot bandets löpriktning med folie på baksidan

F6G Stötskarv med inlagd folie på kornsidan. Korn och harts i skarvområdet tas bort innan sammanfogning

F7G Vågskarv med folie på baksidan

 

Bandskarvar för nylonband

F3W Specialskarv för nylonslipband. Folieförstärkt stötskarv med extra limning på frontsidan

F4W Diagonalt skuren stötskarv med vävförstärkt folie och limning på frontsidan. Specialförbindelse för nylonslipband av produkttyp NBF 800

Inom slipband-sektorn spelar bandskarvens form en viktig roll. Band som kan beställas direkt från lager, levereras standardmässigt med skarvar som enligt Klingspors erfarenheter är bäst lämpade för bandtypen. Vid behov kan Klingspor-band på kundens begäran också tillverkas och levereras med en för den speciella arbetsuppgiften bättre lämpad bandskarv.

Passande produkter

Tillbaka till slipkunskap