Bandanslutning

För att tillverka ett ändlöst slipband ur en rulle slippapper eller -väv måste båda ändar av den tidigare från rullen till rätt längd avkapade delen säkert och hållfast skarvas ihop med varandra. Den så kallade bandskarven förlöper i vanliga fall i 45° - 80° vinkel med bandets löpriktning för att undvika plötslig övergång vid skarven.

Beroende på slipmedlets underlägg (papper, väv, syntetmaterial) och användning (maskin, kontaktelement, arbetsstycke) används då olika former för hopsättning av bandet.

Man skiljer principiellt mellan två olika former för hopsättning av bandet:

a) överlappningsskarv, där de båda ändarna sneddas av växelvis och därefter läggs över varandra och pressas samman, och

b) stötskarv, där de båda ändarna läggs stumt mot varandra och skarvas ihop med en smal folie (oftast förstärkt med väv) antingen på bandets fram- eller baksida.

Inom dessa båda skarvformer finns dessutom olika varianter, som möjliggör optimal anpassning av bandet till en bestämd slipuppgift. Hos Klingspors slipband kommer följande bandskarvformer till användning:

Överlappningsskarv

F1 standardni prekrivni spoj

F2 överlappningsskarv med vässade kornspetsar

F5 överlappningsskarv utan harts och slipkorn i överlappningsområdet

Stötskarv

F3G sicksack-skarv med folie på baksidan

F4G rak snitt i vinkel mot bandets löpriktning med folie på baksidan

F6G stötskarv med inlagd folie på kornsidan, korn och harts i skarvområdet tas bort innan

F7G vågskarv med folie på baksidan

 

Bandförbindelser för fleeceband

F3W Specialförbindelse för slipfleeceband. Folieförstärkt stötskarv med extra limning på frontsidan

F4W Diagonalt skuren, stötskarv, med vävförstärkt folie och limning på frontsidan. Specialförbindelse för slipfleece-filband, produkttyp NBF 800

Inom slipband-sektorn spelar bandskarvens form en viktig roll. Band i standarddimensioner och band, som kan beställas direkt från lager, levereras standardmässigt med skarvar, som enligt Klingspors erfarenheter är bäst lämpade för bandtypen. Vid behov kan Klingspor-band på kundens begäran också tillverkas och levereras med en för den speciella arbetsuppgiften bättre lämpad bandskarv.

Tillbaka till slipkunskap