Bandslipning

Med begreppet bandslipning avses ett spånavtagande tillverkningsförfarande, där ytorna bearbetas med ändlösa slipband och motsvarande slipmaskiner. Det sker i regel med mindre band på handstyrda maskiner (t ex bandfil, manuell bandslip, rörbandslip) eller med större band på stationära bandslipmaskiner (t ex pelarslipmaskiner, lång- / bredbandsslipmaskiner).

Slipning med band är ett mycket lönsamt förfarande, som används för kalibreringsslipning (för att få högsta möjliga materialavverkning) till finslipning (av polerbara ytor).

På grund av det mycket breda spektret, som utgörs av användning för bandslipning, är det viktigt att inhämta so mycket information om användningen, innan det bäst lämpade slipbandet väljs. Det gäller i synnerhet för följande:

  • material, som ska bearbetas (se korntyp)
  • arbetsstyckets form [yta, kanter, profil, …] (se underlägg)
  • påfrestning => kornstorlek, underlägg
  • kontaktelement (rund / raka ytor) => bandanslutning
  • våt- eller torrslipning => vattenbeständighet

Klingspor har talrika slipband för bandslipning i lager.

  • i standarddimensioner
  • för de vanligaste maskiner och
  • med den för denna användning bäst lämpade bandanslutningsformen.

Utöver det kan dock naturligtvis nästan alla individuella banddimensioner och anslutningsformer tillverkas och levereras enligt kundens önskemål.

Passande produkter

Tillbaka till slipkunskap