Bearbetning av läder

Läder som naturprodukt är en djurhud, som har gjorts hållbar genom så kallad garvning. Den naturliga fiberstrukturen bevaras så långt möjligt. Vid fortsatt bearbetning
skiljer man mellan narvsidan och baksidan.

Vid slipning av läder anslipas resp avslipas lädrets ovansida (narvsidan) eller dess baksida (köttsidan) med slippapper på en roterande vals. Målet med denna bearbetning är att ge materialet ett enhetligt utseende.
Vid slipning av ovansidan får den en lätt lugg. Då kallas lädret nubuck.

Narvsidan kan också slipas till slätt läger eller dess struktur bevaras så långt möjligt. Ett typiskt
exempel är krokodilläder. Av lädrets baksida framställs så kallat råläder genom slipning, vilket också kallas velourläder.

I sitt program av slipmedel på underlägg ger Klingspor ett omfattande val av slipmedel för bearbetning.

Tillbaka till slipkunskap