Bearbetning av läder

Läder som naturprodukt är en djurhud som gjorts hållbar genom så kallad garvning. Den naturliga fiberstrukturen bevaras så långt möjligt. Vid fortsatt bearbetning skiljer man mellan narvsida och baksida.

Vid slipning av läder anslipas respektive avslipas lädrets ovansida (narvsidan) eller dess baksida (köttsidan) med slippapper på en roterande vals. Målet med denna bearbetning är att ge materialet ett enhetligt utseende.
Vid slipning av ovansidan får denna en lätt lugg. Då kallas lädret nubuck.

Narvsidan kan också slipas till slätt läder eller så kan man välja att bevara strukturen så långt möjligt. Ett typiskt exempel är krokodilläder. Av lädrets baksida framställs så kallat råläder, eller velourläder, genom slipning.

Klingspor-sortimentet omfattar ett brett urval av slipmedel för läderbearbetning.

Tillbaka till slipkunskap