Brukstid

Med brukstid avses vid slipverktyg den tiden, som man kan arbeta med dem, tills be måste bytas ut på grund av slitage. Användbara mätvärden för brukstiden av slipverktyg är t ex antalet utförda kapningar (kapskivor) med ett verktyg eller också antalet av samma verktyg bearbetade arbetsstycken (slipmopptallrikar och slipband).
Vid tillverkningen av slipverktyg kan brukstiden påverkas såväl genom slipkornens art, mängd och kvalitet som också genom bindningens struktur och sammansättning (art, hårdhet, fyllmedel).

För att ge användaren extra hjälp vid valet av bäst lämpade verktyg har vi utöver indelningen i de tre Klingspor-kapacitetsklasser (extra, supra, special) delat upp roterande verktyg för slipning och kapning också efter sin aggressivitet och brukstid i klasser. Om användaren sätter särskilt värde på en lång brukstid (dvs lång livslängd för verktyget, liktydigt med ett högt antal kapningar resp bearbetade arbetsstycken) och därmed låga inställningstider och -kostnader, kan han ur Klingspors sortiment välja ett verktyg med motsvarande egenskaper.

Tillbaka till slipkunskap