Brukstid

Med brukstid avses, i fråga om slipverktyg, den tidsperiod under vilken man kan arbeta med verktygen innan de måste bytas ut på grund av slitage. Användbara mätvärden för ett slipverktygs brukstid är t.ex. det antal kapningar (kapskivor) som utförts med ett verktyg, eller det antal arbetsstycken som bearbetats med ett verktyg (lamellrondeller och slipband).
Vid tillverkningen av slipverktyg kan brukstiden påverkas av såväl slipkornens art, mängd och kvalitet som av bindningens struktur och sammansättning (art, hårdhet, fyllmedel).

För att hjälpa användaren att välja de bäst lämpade verktygen klassificerar man roterande slip- och kapverktyg från Klingspor efter aggressivitet och brukstid, förutom att de också delas in tre prestationsklasser (Extra, Supra, Special eller 300, 600, 900). Den som sätter särskilt värde på lång brukstid (d.v.s. lång livslängd för verktyget, vilket är liktydigt med ett högt antal kapningar respektive bearbetade arbetsstycken) och därmed färre byten och åtföljande lägre kostnader, kan välja ett verktyg med motsvarande egenskaper i Klingspors sortiment.

Passande produkter

Tillbaka till slipkunskap