Centerless-slipmaskin

På en ”Centerless-slipmaskin” roterar i huvudsak runda arbetsstycken (t ex rundstål och rör) förbi ett, oftast dock flera slipaggregat (slipstationer). För-, mellan- och slutslipningen på Centerless-slipmaskiner sker huvudsakligen vått.
Som slipverktyg används agglomeratbestyckade slipband (långtidsslipband).

Genom stödanordningar på flera punkter av arbetsstycket uppstår inga stora böj- och vridpåkänningar på arbetsstycket. Så kan också rör med tunna väggar och nästan ändlöst långa arbetsstycken slipas utan problem. I kombination med långtidsslipband slipas ett stort antal löpmeter av materialet med konstant ytkvalitet.
 

Tillbaka till slipkunskap