Centerlesslipmaskin

På en centerlesslipmaskin roterar i huvudsak runda arbetsstycken (t.ex. rundstål och rör) förbi ett eller flera slipaggregat (slipstationer). Vid för-, mellan- och slutslipning på centerlesslipmaskiner används huvudsakligen våtslipning
Som slipverktyg används agglomeratslipband (som håller länge).

Tack vare stödanordningar på flera punkter av arbetsstycket utsätts arbetsstycket endast för mindre böj- och vridpåkänningar. Därmed kan man också utan problem slipa rör med tunna väggar, liksom korta och närmast ändlöst långa ämnen. Med långtidshållbara slipband kan ett stort antal löpmeter av materialet slipas med konstant ytkvalitet.

Passande produkter

Tillbaka till slipkunskap