Flexning

Med begreppet flexning avses den nödvändiga efterbehandlingen av nyligen framställda slipmedelsrullar före den vidare bearbetningen till slipband, slipark, slipskivor m.m.
Slipmedelsrullar är så kallade ”slipmedel på underlag”, d.v.s. slipkorn läggs på ett underlag av papper, bomull, polyester eller syntetisk blandväv och fixeras med lim (bindemedel) samt ett speciellt lackskikt (efterlackering eller täckbindning). På grund av täckskiktets hårdhet och sprödhet är slipmedlet omedelbart efter tillverkningen sprött och bräckligt och därför ännu inte lämpligt för användning.

Vid den anslutande flexningen dras slipmedlet flera gånger över en så kallad flexaxel i olika vinklar. Därmed bryts efterlackskiktet upp och definieras geometriskt, och det får den flexibilitet som krävs för vidare bearbetning och användning av slipmedlet.

Passande produkter

Tillbaka till slipkunskap