Flexning

Med begreppet ”flexning” avses den nödvändiga efterbehandlingen av just tillverkade slipmedelsrullar före den vidare bearbetningen till slipband, slipbågar, slipskivor m m.
Slipmedelsrullar är så kallade ”slipmedel på underlägg”, dvs slipkorn läggs på ett flexibelt underlägg av papper, bomull eller syntet-blandväv och fixeras med lim (bindemedel) eller ett speciellt lackskikt (efterlackering resp täckbindning). Beroende på täckskiktets hårdhet och sprödhet är slipmedlet direkt efter tillverkningen till en början sprött och bräckligt och därför ännu inte lämpligt för användning.

Vid den anslutande flexningen dras slipmedlet i olika vinklar flera gånger över en så kallad flexrulle. Därvid definieras efterlackskiktet geometriskt, bryts upp och får så den erforderliga flexibiliteten för vidare bearbetning och användning av slipmedlet.

Tillbaka till slipkunskap