Handslipning

Allmänt

Handslipning innebär att slipverktyget förs fram för hand eller med hjälp av en handstyrd maskin på arbetsstycket. Trots modernaste teknik är ren handslipning, d.v.s. utan maskinell hjälp, fortfarande ofrånkomlig för en del användningsområden.

Med hjälp av en handkloss kan presstrycket vid slipning bli större, och processytan förstoras. Ytterligare handstyrda verktyg för finbearbetning är slipsvampar, slipklossar och nylonark. Uppbyggnaden av slipmedel för manuell slipning är beroende av användning. Handslipmedel finns som rullar, ark och blad. Eftersom det vid handslipning inte är rivhållfastheten utan snarare flexibiliteten som är av betydelse, består underlagen till handslipmedel övervägande av papper och bomull.

Allroundprodukter

Oavsett om det gäller grov- eller finslipning eller ytförädling,jämna eller profilerade arbetsstycken eller komplicerade konturer, har Klingspor en mångfald av produkter för varje användningsområde. Kundens behov och det material som ska bearbetas avgör valet. Trä, metall, färg, lack, spackel och syntetmaterial kan bearbetas effektivt.

Dessutom är Klingspor-produkter antingen tvättbara och därmed återanvändningsbara (slipsvampar, -klossar och nylonark) eller så har de extra lång brukstid tack vare reducerad igensättning (slippapper och nylonark med öppen beläggning) och uppfyller därmed samtliga krav på lönsamhet och miljöskydd

Passande produkter

Tillbaka till slipkunskap