Handslipning

Handslipning innebär, att slipverktyget förs fram för hand eller med hjälp av en handstyrd maskin på arbetsstycket. Trots modernaste teknik är ren handslipning, dvs utan maskinell hjälp, fortfarande ofrånkomlig för en del användningar.

Allmänt

Handslipning innebär, att slipverktyget förs fram för hand eller med hjälp av en handstyrd maskin på arbetsstycket. Trots modernaste teknik är ren handslipning, dvs utan maskinell hjälp, fortfarande ofrånkomlig för en del användningar.

Med hjälp av en handkloss kan såväl anpressningstrycket vid slipning som också processytan förstoras. Ytterligare handstyrda verktyg för finbearbetning är slipsvampar, slipklossar och fleeceark. Konfektioneringen av slipmedel för manuell slipning är beroende av respektive användning. Handslipmedel finns som rullar, ark och blad. Eftersom det vid handslipning inte är rivhållfastheten utan snarare flexibiliteten, som är av betydelse, består underläggen på handslipmedel övervägande av papper och bomull.

Våra allrounder

Oavsett om det gäller grov- eller finslipning eller ytförädling,jämna eller profilerade arbetsstycken eller komplicerade konturer - Klingspor har en mångfald av produkter för varje användningsfall. Valet rättar sig efter kundens behov och materialet, som ska bearbetas. Trä, metall, färg, lack, spackel och syntetmaterial kan bearbetas effektivt. Dessutom är Klingspor-produkter antingen tvättbara och återanvändbara (slipsvampar, -klossar och fleeceark) eller har extra lång brukstid tack vare reducerad igensättning (slippapper och fleeceark med öppen spridning) och uppfyller därmed samtliga krav på lönsamhet och miljöskydd.

Tillbaka till slipkunskap