Hårdmetallfräs


Kraftfull fräsning och utjämning av ytor och former

Klingspors hårdmetallfräsar används alltid, där det på svåråtkomliga ställen krävs högsta avverkningseffekt och brukstid. Fräsarna tillverkas under beaktande av högsta kvalitetsstandard och största precision. Det breda produktsortimentet med former och dimensioner erbjuder en optimal lösning för varje arbetsuppgift. Med de tandningsalternativen, som finns att välja emellan, få du snabbt önskat resultat på de mest varierande material.
 

Nya tandningsalternativ med hög kapacitet för bearbetning av stål och INOX

De nyutvecklade skärgeometrierna 10 (stål) och 11 (INOX) möjliggör en märkbart högre materialavverkning i jämförelse med krysstandningen på en standardfräs och är särskilt anpassade till respektive materialgrupp.


Fördelarna i detalj:

‣ högre aggressivitet och kapprestanda
‣ förbättrad spånborttagning
‣ tydligt längre brukstid tack vare reducering av påbättrade skärkanter
‣ lägre termisk belastning av verktyg och arbetsstycken
‣ Reducering av anlöpningsfärger vid INOX-användning

 

Kuggningarna i ett svep

2   Universellt   Standardhuggning med bra egenskaper till efterbehandling för allmänt bruk.  
3   Aluminium   Stor avverkning, förhindrar tidig igensättning vid långspånigt material såsom aluminum och plast
6   Krysstandning   Dubbel krysshuggning till allmänt bruk, förbättrad hantering och mindre spån. Vibrationssvag.

10 Högpresterande tandning
     stål 

  Optimerad tandning för bearbetning av stål, märkbart högre materialavverkning i jämförelse med standardmässig krysstandning  

11 Högpresterande tandning
     INOX

  Optimerad tandning för bearbetning av austenitisk, rost- och syrabeständigt rostfritt stål, tydligt högre bearbetningskapacitet i jämförelse med standardmässig krysstandning  
Ytterligare tandning på begäran!  

 

Tillbaka till slipkunskap