Maximal arbetshastighet för slipverktyg

Den maximala arbetshastigheten för ett slipverktyg är den maximala hastighet som det roterande slipverktyget får användas på i slipmaskinen i fråga.

Hastigheten anges i m/s och är fastställd i gällande standarder (till exempel standarderna DIN EN 12413, DIN EN 13743 och DIN EN 13236) för att undvika och minska risken för faror. I dessa standarder definieras dessutom även den gradering av de möjliga maximala arbetshastigheterna enligt vilken slipkroppen ska vara tillverkad, samt märkning och maximalt tillåtet varvtal beroende på diameter.

Den tidigare färgkodningen av den maximala arbetshastigheten med hjälp av färgremsor på slipverktygen (t.ex. 50 m/s = blått; 63 m/s = gult, 80 m/s = rött; 100 m/s = grönt…) är numera inte längre ett krav, men praktiseras fortfarande i stor utsträckning.

Av säkerhetsskäl är det viktigt att användaren är uppmärksam på att den maximala hastighet som är angiven på slipverktyget inte överskrids.

Som medgrundare av och medlem i oSa lägger Klingspor extremt hög vikt vid säkerheten hos de egna slipverktygen och på kontroll och märkning i enlighet med standarderna, och företaget efterlever därför noggrant standarderna DIN EN 12413 (för slipverktyg tillverkade av bundna slipmedel som kapskivor och navrondeller eller R-Flex-slipverktyg), DIN EN 13743 (för slipmedel på underlag, som lamellrondeller, lamellhjul, slipstift, fiberrondeller och stödplattor för fiberrondeller) och DIN EN 13236 (för slipverktyg med diamant och bornitrid).

Den maximala arbetshastigheten är relevant för följande slipverktyg i Klingspors produktprogram:

  • Fiberrondeller och stödplattor för fiberrondeller (80 m/s)
  • Kronenflex kapskivor och navrondeller (80 m/s för frihandsanvändning, 100 m/s för stationär kapning)
  • Kronenflex slipskålar (50 m/s)
  • Lamellrondeller (80 m/s)
  • Rengöringsskivor NCD 200 (63 m/s)
  • Hårdpressade nylonskivor MFW 600 (59 eller 39 m/s)
  • Lamellhjul (50 m/s; ett undantag är lamellhjul med bredden B >100 mm (30 m/s) och lamellhjul i slitsat utförande (40 m/s))
  • Liten slipmopp/slipstift (40 eller 32 m/s)
  • Diamantkapskivor (80 m/s för skivor som används vinkelslip, 100 m/s för skivor som används på motordrivna kapverktyg, fogskärare och bordssågar)
  • Diamantsliptallrikar (80 m/s)

Elastiskt bundna slipmedel som R-Flex-hjul, slip- och polerstift samt marmoreringsverktyg. Här är den maximala arbetshastigheten beroende av slipmedlets bindning (5 m/s för slipmedel med W-bindning, 16 m/s för slipmedel med E-bindning, 32 m/s för slipmedel med Z-bindning).

Passande produkter

Tillbaka till slipkunskap