Högsta arbetshastighet med slipverktyg

Den högsta arbetshastigheten med slipverktyg är den maximala hastigheten, med vilken roterande slipverktyg får användas i slipmaskiner.

Den anges i m/sek och gäller som standard (till exempel DIN EN 12413, DIN EN 13743 och DIN EN 13236) för att reducera risker. I dessa standarder definieras dessutom klassificeringen av möjliga maximala arbetshastigheter, enligt vilken slipverktyget måste vara tillverkat, samt märkningen och diametern, från vilken det maximala varvtalet är avhängigt.

De tills för någon tid sedan också föreskrivna färgkoder om maximal arbetshastighet i form av motsvarande färgremsor på slipverktygen (t ex 50 m/sek = blå balk; 63 m/sek = gul balk, 80 m/sek = röd balk; 100 m/sek = grön balk,…) är inte längre föreskrift, men praktiseras fortfarande rätt ofta.

Av säkerhetsskäl bör användaren ovillkorligen vara uppmärksam på, att den på slipverktyget angivna högsta arbetshastigheten inte överskrids.

Som oSa-medgrundare och medlem sätter Klingspor högsta värde på säkerheten av sina slipverktyg och en stardardmässig provning och märkning och följer därför strikt standarderna DIN EN 12413 (för slipverktyg av bundna slipmedel såsom kap- och grovslipskivor eller R-Flex slipverktyg), DIN EN 13743 (för slipmedel på underlägg såsom slipmopptallrikar, slipmopphjul, slipstift, fiberskivor och stödtallrikar för fiberskivor) och DIN EN 13236 (för slipverktyg med diamant och bornitrid).

Den högsta arbetshastigheten är relevant för följande slipverktyg ur Klingspors produktprogram:

 • Fiberskivor och stödtallrikar för grovslipskivor (80 m/sek)
 • Kronenflex kap- och grovslipskivor (80 m/sek för användning på fri hand, 100 m/sek för stationär kapning)
 • Kronenflex-slipskålar (50 m/sek)
 • Slipmopptallrikar (80 m/sek)
 • Rengöringsskiva NCD 200 (63 m/sek)
 • Hårdpressade fleeceskivor MFW 600 (47 resp 37 m/sek)
 • Slipmopphjul (50 m/sek; ett undantag är slipmopphjul med bredd B>100 mm (30 m/sek) och slipmopphjul i slitsat utförande (40 m/sek)).
 • Liten slipmopp / stiftmopp (40 m/sek)
 • Diamant-kapskivor (80 m/sek vid skivor för användning på en vinkelslip; 100 m/sek vid skivor för användning på motordrivna kapverktyg, fogskärare och bordssågar)
 • Diamant-sliptallrik (80 m/sek)
 • Elastiskt bundna slipverktyg såsom R-flexhjul, slip- och polerstift och marmoreringsverktyg.

Här är den högsta arbetshastigheten beroende av slipmedlets bindning (5 m/sek vid slipmedel med W-bindning, 16 m/sek vid slipmedel med E-bindning, 32 m/sek vid slipmedel med Z-bindning)

Tillbaka till slipkunskap