Kaphastighet

Med kaphastighet avses vid slipning den hastighet med vilken ett verktyg rör sig.
För en bandslipmaskin är det bandets periferihastighet, för en vinkelslip är det slip- eller kapskivans varvtal. Den betecknas också som högsta arbetshastighet.

Kaphastigheten anges som regel i enheten m/s. Den kan beräknas med formeln:

Formel Schnittgeschwindigkeit

Vc = kaphastighet [m/s]
d = verktygsdiameter [mm]
n = varvtal [1/min]

Kaphastigheten har, tillsammans med frammatningshastigheten, avgörande inflytande på bearbetningstiden. Detta höjer produktionsmängden per tidsenhet och den uppnådda ytkvaliteten. Men eftersom temperaturen vid klingan stiger med ökad hastighet, innebär högre hastighet samtidigt också ett högre slitage på verktyget och därmed reducerad brukstid. Valet av kaphastighet är vid slipning i första hand beroende av det material som ska bearbetas.

Av säkerhetstekniska orsaker är den maximala tillåtna kaphastigheten för roterande slipverktyg densamma som den maximala arbetshastighet som är angiven i standarderna.

Passande produkter

Tillbaka till slipkunskap