Kaphastighet

Med kaphastigheten avses vid slipning den hastigheten, med vilken ett verktyg rör sig.
Vid t ex en bandslipmaskin är det bandets omloppshastighet, vid en vinkelslip ät det slip- eller kapskivans rotationshastighet. Den betecknas också som högsta arbetshastighet.

Formeln för beräkning av kaphastigheten vid slipning lyder:

Formel Schnittgeschwindigkeit

Vc = kaphastighet [m/sek]
D = verktygets diameter [mm]
n = varvtal [1/min]

Kaphastigheten har, tillsammans med frammatningshastigheten, avgörande inflytande på bearbetningstiden vid spånskärning och därmed på utstötning / produktionsmängden per tidsenhet och den erhållna ytkvaliteten. Men eftersom också temperaturen vid klingan stiger med ökad hastighet, innebär högre hastighet samtidigt också ett högre slitage på verktyget och därmed reducerad brukstid. Valet av den optimala kaphastigheten är vid slipning i första linje beroende av materialet, som ska bearbetas.

Oftast i samband med roterande slipverktyg, där i regel en maximalt tillåten kaphastighet = högsta arbetshastighet av säkerhetstekniska skäl finns angiven i standarden.

Tillbaka till slipkunskap