Olika typer av slipmedelskorn

Begreppet kornsort betecknar de olika typer av mineraler som används vid tillverkningen av slipverktyg. Då den egentliga delen av slipprocessen, nämligen avverkningen av det material som ska bearbetas, sker med hjälp av dessa mineraler, har den använda kornsorten stort inflytande på vilka områden slipmedlet lämpar sig för, liksom på dess kapacitet.

Nedanstående grafik ger en översikt över olika kornegenskaper och de vanligaste kornsorternas slitbeteende.

Slipkorn

Slipkornet ansvarar för materialavverkningen. Vid val av rätt slipkorn ska två egenskaper särskilt beaktas:

 • Hårdhet
 • Seghet

 

Samtliga slipkornssorter som används hos Klingspor är syntetiskt framställda. Det garanterar en konstant hög kvalitet. För slipmedel på underlag används fyra olika kornsorter:

 • Kiselkarbid
 • Korund (aluminiumoxid)
 • Zirkonkorund
 • Keramisk korund

Historiskt skiljer man mellan de båda stora grupperna naturliga och syntetiska kornsorter. Till de naturliga kornsorterna räknas i synnerhet flinta, granat och smärgel, men dessa kornsorter används knappast längre i tillverkningen av slipmedel. Numera används i regel syntetiska korn såsom korund, zirkonkorund, kiselkarbid och keramisk korund. Jämfört med naturliga korntyper uppvisar dessa inte endast tydliga fördelar i fråga om hårdhet och seghet, utan de är också jämnare vad gäller egenskaper. Därmed blir det också möjligt att på allvar framställa och använda slipmedel för krävande industriell användning.

KKlassificering av kornsorterna med avseende på hårdhet, seghet och deras vanligaste användningsområden

Kornsort Hårdhet / seghet Struktur Egenskaper / förslitningsprocess
kiselkarbid mycket hård / mindre seg kristallin

vassa kanter, spröd, brottkänslig / mikroslitage

kiselkarbid

Korund hård / seg kristallin, oregelbunden

kilformig, blockkorn, makroslitage

Korund

Zirkonkorund hård / mycket seg kristallin, jämn

kilformade, blockiga, droppformade korn / mikroslitage, självslipande

Zirkonkorund

Keramisk korund hård / mycket seg mikrokristallin

skarpkantiga, spetsiga korn / mikroslitage, självslipande

Keramisk korund

Kornsorternas egenskaper och deras specifika förslitning

Dessutom finns också så kallade kornagglomerat. Då är det inte fråga om en enskild kornsort, utan om många olika korund- eller SiC-kornarter, som med hjälp av syntetharts är hopklumpade till stora korn. Agglomerat används nästan uteslutande på slipband. Fördelen med agglomerat är, att de under hela användningen från början till slut har samma jämna slipeffekt. Trubbiga korn fälls ut ur bindningen och lämnar plats för nya, vassa korn. Målet är en jämn slipbild vid kontinuerlig avverkning samt extremt lång brukstid.

beläggningstäthet

Dessutom läggs slipkorn på med olika beläggningstäthet på underlaget. Begreppet beläggningstäthet används för att beskriva med vilken täthet slipkornen fördelas på underlaget. Man skiljer mellan:

 • tät beläggning
  tät beläggning
 • halvöppen beläggning
  halvöppen beläggning
 • öppen beläggning
  öppen beläggning

 

Slipmedel med öppen beläggning har ett större spånutrymme mellan de enskilda kornen, så att avverkat material och slipdamm lättare kan transporteras bort från slipytan. När det gäller material med långa spån, som t.ex. trä, förhindras därmed en tidig igensättning av slipmedlet. Vilken beläggningstäthet man ska välja till ett material, är i första hand beroende av hur sannolikt det är att slipdamm fastnar mellan slipkornen.

 

För att möjliggöra ett brett användningsspektrum och hög användningskapacitet, erbjuder Klingspor slipverktyg (band, rullar, ark, skivor, remsor, fiberrondeller Quick Change Discs, syntethartsbundna kapskivor och navrondeller, lamellrondeller, lamellhjul och elastiskt elastiska bundna slipmedel) med olika kornsorter. Väljer man rätt kornsort i förhållande till material, arbetsstycke och användningsområde, kan man därmed alltid uppnå ett optimalt slipresultat.

Passande produkter

Tillbaka till slipkunskap