Lägsta brotthastighet

Lägsta brotthastighet är periferihastigheten, som en roterande slipkropp måste uppnå utan brott genom centrifugalkraftbelastning. Den regleras i standarderna EN 12413, 13743 och 13236 och anges i meter per sekund (m/sek). Den lägsta brotthastigheten beräknas ur den tillåtna periferihastigheten (högsta arbetshastighet) och en i respektive EN-standard definierad säkerhetsfaktor enligt följande formel:

Formel Mindestbruchgeschwindigkeit

vbrott = brotthastighet [m/sek]
vzul = högsta tillåtna periferihastighet (högsta arbetshastighet) [m/sek]
S = säkerhetsfaktor

Klingspor sätter som etableringsmedlem av ”Organisation for the Safety of Abrasives“ (oSa) högsta värde på säkerhet av sina verktyg. Överensstämmelsen med de i standarderna angivna säkerhetskraven kontrolleras därför med korta mellanrum. Därtill hör bl a föreskrivna kontroller av brottsäkerheten genom ett centifugaltest (så kallat sprängtest), där provverktyget (t ex SMT, kapskivan, slipmopphjulet) i en lämplig provställning med ständigt stigande varvtal accelereras genom centifugalkraft ända upp till lägsta brotthastighet, och hos Klingspor till och med frivilligt något utöver den.
För att uppfylla kraven i standarden EN 13743 får det testade verktyget inte brytas sönder i testet.

Beviset av brottsäkerheten genomförs per 1000 producerade SMT, kap- / grovslipskivor, slipmopphjul osv i form av stickprov med ett exemplar. Användaren kan alltså alltid vara säker på, att säkerheten av Klingspors produkter med högsta sannolikhet har testat enligt gällande standarder och direktiv.

 

Passande produkter

Tillbaka till slipkunskap