Hålformer för slippapper & slipark

Stansform för slippapper & slipark

När det gäller slipprodukter med beläggning avser hålmönstret placeringen av hålen i respektive rondell eller ark. Vid användning av en slipprodukt med hål och motsvarande maskin med utsugsanordning förlängs livslängden avsevärt. Vilket hålmönster som krävs i varje enskilt fall beror alltid på vilken maskin som används.

Slipark och rondeller

Rektanglar

GL 1

115 × 280 mm

10 Sughål ø 10 mm

Sortiment — Klingspor Slipteknologi

GL 11

115 × 280 mm

14 Sughål ø 10 mm

GL 13

115 × 280 mm

8 Sughål ø 10 mm

GL 15

115 × 230 mm

10 Sughål ø 10 mm

Sortiment — Klingspor Slipteknologi

GL 43

115 x 105 mm

8 Sughål ø 10 mm

Sortiment — Klingspor Slipteknologi

GL 19

115 × 103 mm

6 Sughål ø 10 mm

Sortiment — Klingspor Slipteknologi

GL 20

108 × 115 mm

8 Sughål ø 10 mm

Sortiment — Klingspor Slipteknologi

GL 9

93 × 230 mm

8 Sughål ø 10 mm

Sortiment — Klingspor Slipteknologi

GL 17

93 × 180 mm

8 Sughål ø 10 mm

Sortiment — Klingspor Slipteknologi

GL 18

80 × 133 mm

8 Sughål ø 10 mm

Sortiment — Klingspor Slipteknologi

Rondeller

GLS 4

ø 115 mm

8 Sughål ø 10 mm

på Bultcirkel ø 65 mm

Sortiment — Klingspor Slipteknologi

GLS 5

ø 125 mm

8 Sughål ø 10 mm

på Bultcirkel  ø 65 mm

Sortiment — Klingspor Slipteknologi

GLS 11

ø 125 mm

4 Hål Ø 10 mm

på Bultcirkel  40 mm

GLS 12

ø 125 mm

3 Hål Ø 10 mm

på Bultcirkel  68 mm

3 Hål Ø 10 mm

på Bultcirkel  86 mm

GLS 18

ø 125 mm

8 Hål Ø 10 mm

på Bultcirkel 65 mm

GLS 19

ø 125 mm

5 Hål Ø 10 mm

på Bultcirkel 72 mm

GLS 27

ø 125 mm

8 Sughål ø 10 mm

på Bultcirkel  ø 90 mm

+ 1 Centrumhål ø 10 mm

Sortiment — Klingspor Slipteknologi

GLS 58

ø 125 mm

5 Hål Ø 10 mm

på Bultcirkel 70 mm

GLS 1

ø 150 mm

8 Sughål ø 10 mm

på Bultcirkel  ø 120 mm

+ 1 Centrumhål ø 17 mm

Sortiment — Klingspor Slipteknologi

GLS 2

ø 150 mm

8 Sughål ø 10 mm

på Bultcirkel ø 65 mm

Sortiment — Klingspor Slipteknologi

GLS 3

ø 150 mm

6 Sughål ø 10 mm

på Bultcirkel  ø 80 mm

Sortiment — Klingspor Slipteknologi

GLS 6

ø 150 mm

6 Hål Ø 10 mm

på Bultcirkel  80 mm

8 Hål Ø 10 mm

på Bultcirkel  118 mm

GLS 7

ø 150 mm

8 Hål Ø 10 mm

på Bultcirkel  65 mm

8 Hål Ø 10 mm

på Bultcirkel  116 mm

GLS 8

ø 150 mm

8 Hål Ø 10 mm

på Bultcirkel 120 mm

GLS 10

ø 150 mm

4 Hål Ø 10 mm

på Bultcirkel 65 mm

GLS 26

ø 150 mm

8 Hål Ø 10 mm

på Bultcirkel 65 mm

GLS 37

ø 150 mm

6 Hål Ø 10 mm

på Bultcirkel  80 mm

GLS 47

ø 150 mm

8 Sughål ø 9 mm

på Bultcirkel  ø 120 mm

6 Sughål ø 9 mm

på Bultcirkel  ø 80 mm

+ 1 Centrumhål ø 17 mm

Sortiment — Klingspor Slipteknologi

GLS 51

ø 150 mm

8 Sughål ø 10 mm

på Bultcirkel  ø 120 mm

8 Sughål ø 8 mm

på Bultcirkel  ø 65 mm

+ 1 Centrumhål ø 10 mm

Sortiment — Klingspor Slipteknologi

GLS 56

ø 150 mm

6 Hål Ø 6 mm

på Bultcirkel  44 mm

6 Hål Ø 9 mm

på Bultcirkel  80 mm

8 Hål Ø 9 mm

på Bultcirkel  120 mm

GLS 74

ø 150 mm

8 Sughål ø 9,5 mm

på Bultcirkel  ø 119 mm

16 Sughål ø 6 mm

på Bultcirkel  ø 119 mm

8 Sughål ø 7 mm

på Bultcirkel  ø 95 mm

8 Sughål ø 8,5 mm

på Bultcirkel  ø 65 mm

8 Sughål ø 6 mm

på Bultcirkel  ø 39 mm

+ 1 Centrumhål ø 10 mm

Sortiment — Klingspor Slipteknologi

GLS 38

ø 225 mm

8 Sughål ø 10 mm

på Bultcirkel  ø 70 mm

+ 1 Centrumhål 10 mm 

Sortiment — Klingspor Slipteknologi

GLS 52

ø 225 mm

10 Sughål ø 12 mm

på Bultcirkel  ø 105 mm

Sortiment — Klingspor Slipteknologi

GLS 55

ø 225 mm

8 Sughål Ø 10 mm

på Bultcirkel  70 mm,

10 Sughål Ø 12 mm

på Bultcirkel  105 mm

Sortiment — Klingspor Slipteknologi

GLS 57

ø 225 mm

6 Hål Ø 15 mm

på Bultcirkel  138 mm

Galler

ø 125 - 225 mm

Sortiment — Klingspor Slipteknologi

Triangulära slipprodukter

GLS 15

Triangel ø 96 mm

6 Sughål ø 8 mm

på Bultcirkel  ø 52 mm

Sortiment — Klingspor Slipteknologi

GLS 24

98 x 148 mm

7 Sughål ø 10 mm

Sortiment — Klingspor Slipteknologi

GLS 81

99 x 148 mm

Galler

Sortiment — Klingspor Slipteknologi

Andra speciella hålbilder kan erhållas på begäran: Vänligen kontakta oss!

Tillbaka till slipkunskap