Mikrokristallin

Med begreppet ”mikrokristallin” menas en speciell uppbyggnad av kornen på ett slipmedel. Varje enskilt keramiskt slipkorn sammanfogas under tillverkningsprocessen av ett stort antal mindre aluminiumoxid-partiklar. Eftersom de fina gränserna mellan enskilda aluminiumoxid-partiklar inom det keramiska kornet bevaras, får kornet en så kallad mikrokristallin struktur.

Slipmedel med mikrokristallin kornstruktur visar vid användning en självskärpande effekt, så snart den översta spetsen på ett korn blir trubbig under slipningen och bryts ut under det ökande trycket. Eftersom utbrytningen sker i linje med den mikrokristallina strukturen, bildas åter en ny vass kornspets, varmed slipningen kan fortsätta utan aggressivitetsförluster.

En förutsättning för det optimala slitagebeteendet av ett slipmedel med keramiska korn är, att slipningen utförs med tillräckligt presstryck.
Huvudsakliga användningsområden för slipband med mikrokristallina, keramiska korn är svårbearbetade material såsom legerat stål, rostfritt stål och så kallade superlegeringar.

Klingspor för i sitt produktprogram olika slipmedel med keramiska korn, som skiljer sig beroende på användningsområde i flexibilitet och rivhållfasthet av det använda underlägget. För användningar, där en svalare slipning behövs, innehåller Klingspors produktprogram dessutom mikrokristallina keramiska slipmedel med multibindning.

Tillbaka till slipkunskap