Multibindning

Med begreppet multibindning avses hos slipmedel på underlägg en extra beläggning, som i slutet av produktionsprocessen i ett separat produktionssteg läggs på slipmedlets efterlackering. Vid senare användning av slipmedlet sörjer multibindningen för en svalare slipning.

Multibindningsbeläggningar används i synnerhet för högvärdiga slipmedel för rostfritt stål och höglegerade stålsorter.

Genom multibindningen uppstår på slipmedlets kornspetsar en tydligt svagare friktion genom en lägre temperatur, så att det bearbetade materialet tydligt mindre fastnar på kornspetsarna och kornet ”förglasas”. Därmed möjliggör multibindningen vid jämförelse med traditionella slipmedel en högre mätbar avverkningseffekt och brukstid. Även arbetsstyckets typiska värmebetingade missfärgning (anlöpningsfärger) vid slipning av rostfritt stål kan undvikas eller åtminstone reduceras tydligt.

För bearbetning av rostfritt stål innehåller Klingspors produktprogram ett stort urval av slipmedel på underlägg med optimerad multibindning anpassad för respektive användning.

Tillbaka till slipkunskap