Multibindning

Med begreppet multibindning avses hos slipmedel på underlag en extra beläggning, som i slutet av produktionsprocessen i ett separat produktionssteg läggs på slipmedlets efterlackering. Vid senare användning av slipmedlet bidrar multibindningen till en svalare slipning.

Multibindningsbeläggningar används i synnerhet för exklusiva slipmedel för rostfritt stål och höglegerat stål.

Genom multibindningen uppstår på slipmedlets kornspetsar en tydligt mindre friktion och därmed en lägre temperatur. Det gör att det bearbetade materialet i mindre grad fastnar på kornspetsarna, och att kornet ”förglasas”. Multibindingen möjliggör på så sätt en högre avverkning och en längre brukstid jämfört med vanliga slipmedel. Även arbetsstyckets typiska värmebetingade missfärgning (anlöpningsfärger) kan, vid slipning av rostfritt stål, undvikas eller åtminstone reduceras tydligt med en multibindning.

För bearbetning av rostfritt stål innehåller Klingspors produktprogram ett stort urval av slipmedel på underlag, med en optimerad multibindning anpassad för respektive användning.

Passande produkter

Tillbaka till slipkunskap