oSa (Organization for the Safety of Abrasives.)

Slipning och kapslipning kräver, för många användningsområden, en mycket hög periferihastighet av det roterande verktyget.
Dessa produkter måste därför vara väldigt säkra, för att kunna stå emot de extrema mekaniska och termiska belastningar som blir följden.

Det finns dessvärre inga globalt bindande säkerhetskrav när det gäller slipverktyg. Därför bildade ansvarsmedvetna producenter av slipverktyg från flera europeiska länder år 2000 ”Organisationen för säkerhet för slipverktyg”, oSa – i sig en markering mot produkter av dålig kvalitet.

oSa Logo

Användarna känner igen kvalitetsprodukterna tack vare oSa-märkningen. För producenten och återförsäljaren innebär det en minskad ansvarsrisk, en marknads- och konkurrensfördel samt ökad goodwill. Producenterna kontrollerar, genom sina företags interna kvalitetsstyrningssystem, att oSa:s stränga krav följs och att man endast tillverkar och marknadsför produkter av mycket hög kvalitet

Som en bekräftelse på de åtaganden som företagen gjort delar organisationen ut det globalt skyddade oSa-märket till medlemsföretagen. Märkningen innebär inte att Organisationen för säkerhet för slipverktyg, eller deras organ, påtar sig några ansvars- eller garantiförpliktelser för driftsäkerheten vad gäller de märkta produkterna.

De sju kriterierna för oSa®-säkerhet

  • Producenten gör ett frivilligt åtagande
  • Kontrollinstanser och kontrollkompetens internt hos producenten
  • Certifierad kvalitetsstyrning med dokumenterade processer
  • Oberoende produkttester
  • Oberoende säkerhetsrevisioner av externa experter
  • Regelbundna produktionskontroller och produktövervakning
  • Säkerhet genom spårbarhet tillbaka till producenten
Tillbaka till slipkunskap