oSa (organisationen för säkerhet av slipverktyg)

Inom många användningsområden kräver slipning och kapning att det roterande verktyget har ett myc­ket stort hastighetsintervall.
På sådana produkter ställs därför speciella säkerhetskrav för att de ska motstå extrema mekaniska och termiska belastningar.

Det finns tyvärr inte några säkerhetskrav för slipverktyg som gäller över hela världen. År 2000 bildade därför ett antal ansvarsmedvetna slipverktygstillverkare från flera europeiska länder oSa (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.), vilket innebär att man tillsammans distanserar sig mot produkter av sämre kvalitet.

Användaren känner igen dessa kvalitetsprodukter på oSa-märket. För tillverkaren och återförsäljaren betyder märkningen en minskad ansvarsrisk, en marknads- och konkurrensfördel samt en bättre image.

Tillverkaren kontrollerar enligt det företagsinterna kvalitetshanteringssystemet att de stränga kraven följs samt att endast säkra produkter av hög kvalitet tillverkas och distribueras.

oSa bekräftar detta företagsinterna ansvar genom att tilldela medlemsföretagen oSa-märket, som är skyddat över hela världen. oSa-märket innebär inte att Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V. eller dess organ övertar något ansvar för driftsäkerheten hos de märkta produkterna.

Tillbaka till slipkunskap