Plywood

Plywood är en generisk term för träplattor, som består av minst tre på varandra korslagda limmade träskikt (oftast med 90° förskjutning). Därmed förhindras materialets riktningsbundna egenskaper (träets ”arbete” genom svällning och krympning) i hög grad.
Plywood är symmetriskt uppbyggd och har alltid ett ojämnt antal skikt. Skikten kan bestå av faner, massiva träskivor, massiva trästavar och andra trämaterial.

Beroende av de olika skiktens art delas kryssfaner upp i

  • Fanerplywood (fanerplattor, specialform Multiplexplatta med minst 12 mm tjocklek och minst fem skikt)
  • Plywood av större eller mindre stavar (”snickarplattan”) med ett mittskikt av sågade trälister eller 8 mm tjocka, på högkant stående små stavar av barkfaner
  • Brädplywood av på tvären hoplimmade massiva träskivor
  • Hopsatt plywood med mellanskikt av ett annat trämaterial (t ex en spånskiva och träfaner som täckskikt).

Tack vare sitt breda spektrum av utföranden och egenskaper har plywood många olika användningsmöjligheter, t ex som brädpaneler inom byggväsendet, men också inom möbelbranschen.

Bearbetning av plywood

Plywood kan bearbetas (sågas, fräsas, slipas) och beläggas på samma sätt som massivt trä. Eftersom täckskikt alltid består av massiva träskikt (oftast fanerskikt), måste vid slipning samma principer beaktas som vid slipning bearbetning av massivt trä. Vid mycket tunna faner-täckskikt måste vara uppmärksam på, att det vid sammanpressning av skivorna ibland kan tränga ut lim igenom träporer, vilket under den anslutande slipningen kan medföra ett snabbare slitage på slipbandet. Klingspor hat utvecklat produkter med särskilda egenskaper, som förhindrar för tidig igensättning.

Tillbaka till slipkunskap