Kryssfaner

Kryssfaner är ett sammanfattande begrepp för skivor som består av minst tre skikt med trä, limmade ovanpå varandra, där fiberriktningen hos intilliggande skivor är förskjuten (oftast 90°). Därmed förhindras i hög grad materialets riktningsbundna egenskaper (att träet ”arbetar”, sväller upp eller krymper).
Kryssfaneret är symmetriskt uppbyggt och har alltid ett ojämnt antal skikt. Skikten kan bestå av faner, massiva träplattor, massiva trästavar eller andra trämaterial.

Beroende på typen av skikt delas kryssfaner in i

  • Faner (fanerplattor, specialformad multiplexplatta med minst 12 mm tjocklek och minst fem skikt)
  • Kryssfaner av större eller mindre stavar (lamellträ) med ett mittskikt av sågade trälister eller 8 mm tjocka, på högkant stående små stavar av svarvfaner.
  • Korslimmat trä
    Kryssfanerskivor bestående av massiva träskivor som limmats ihop på tvären
  • Sammansatt kryssfaner med mellanskikt av ett annat trämaterial (t.ex. en spånskiva och träfaner som täckskikt)

Tack vare sitt breda spektrum av utföranden och egenskaper har kryssfaner många olika användningsmöjligheter, till exempel som beklädnadspanel inom byggbranschen, men också inom möbelindustrin.

Bearbetning av kryssfaner

Kryssfaner kan bearbetas (sågas, fräsas, slipas) och beläggas på samma sätt som massivt trä. Eftersom täckskikt alltid består av massiva träskikt (oftast fanerskikt), måste man vid slipning beakta samma principer som vid bearbetning av massivt trä. Man ska vara medveten om att limmet ibland kan pressas igenom träporerna i samband med sammanpressning av plattor med mycket tunna täckfanér eller vid grovporiga trätyper, och detta kan vid efterföljande slipning göra att slipbandet täpps igen snabbare. Klingspor har utvecklat produkter med särskilda egenskaper, som förhindrar för tidig igensättning.

Passande produkter

Tillbaka till slipkunskap