Rostfritt stål

Som rostfritt stål betecknas alla stålsorter, som har smälts i ett särskilt förfarande, har en hög renhetsgrad och reagerar jämnt vid avsedd värmebehandling. Av detta framgår, att rostfritt stål inte uteslutande måste vara legerade resp höglegerade stålsorter. För ytterligare betraktelse inskränker vi oss dock till höglegerat rostfritt stål med minst 10,5 % kromhalt.

Indelning av höglegerade rostfria stålsorter

Höglegerade rostfria stålsorter kan på grund av sin struktur delas upp i följande grupper:

 • ferritiska rostfria stålsorter
 • martensitiska rostfria stålsorter
 • austenitiska rostfria stålsorter
 • ferritisk-austenitiska rostfria stålsorter (Duplex-stål)

Ferritiska rostfria stålsorter

Ferritiska rostfria stålsorter indelas i sin tur i två grupper:

 • med ca 11 till 13 % krom
 • med ca 17 % krom (Cr)

10,5 till 13 %-igt kromstål betecknas på grund av sin ringa kromhalt endast som korrosionströga. De används, där brukstid, säkerhet och lågt underhåll anses viktigast och inga särskilda krav på utseende ställs. Det förekommer till exempel vid konstruktion av container, tågvagnar och fartygsbyggnad.

Martensitiska rostfria stålsorter

Martensitiska rostfria stålsorter med 12 till 18 % Cr och med över 0,1 % kol är austenitiska vid temperaturer över 950 - 1050 °C. Vid snabb avkylning (störtkylning) bildas en martensitisk struktur. Denna struktur har speciellt i seghärdat skick hög hållfasthet, som tilltar ytterligare med stigande kolhalt. Martensitiskt rostfritt stål används till exempel för tillverkning av rakblad, knivar och saxar.

Austenitiska rostfria stålsorter

Austenitiska rostfria stålsorter (även: Krom-nickel-stål) med en nickelhalt över 8 % bildar ur synvinklarna bearbetbarhet, korrosionsbeständighet och mekaniska egenskaper den fördelaktigaste kombinationen för praktisk användning. Den viktigaste egenskapen av detta rostfria stål är dess höga korrosionsbeständighet. Av denna anledning används austenitiska rostfria stålsorter i områden med aggressiva medier, till exempel vid kontakt med kloridhaltigt sjövatten och inom kemisk och livsmedelsindustri.

Austenitiska rostfria stålsorter

Austenitisk-ferritiska rostfria stålsorter betecknas på grund av sina två strukturbeståndsdelar ofta som Duplex-stål. Den höga töjbarheten vid samtidigt förbättrad korrosionsbeständighet gör dessa stålsorter extra lämpliga för användning inom off-shore-tekniken.

Slipning av rostfritt stål

Många konstruktionsdelar av rostfritt stål slipas i slutet av bearbetningsprocessen. Klingspor har i sitt produktsortiment ett stort antal slipmedel, som är speciellt lämpliga för bearbetning av detta material. Ändå måste en del för materialet typiska särskilda egenskaper beaktas vid bearbetning av rostfritt stål, om man vill få ett permanent tillfredsställande resultat. Den på fabriken utförda ytfinishen, dvs det valsade, betsade och / eller ännu en gång värmebehandlade materialet bör väljas så, att den ursprungliga ytan så långt möjligt redan motsvarar den senare önskade ytan. För korrosionsbeständigheten av arbetsstycken av rostfritt stål måste man redan från början beakta, att materialet lagras och transporteras på rätt sätt.

Därvid bör särskilt undvikas:

 • Varje sorts kontakt med annat stål (stålborstar, stållinor).
 • Yt- och kantskador liksom skavställen.
 • Lagring av materialet i bearbetningsområden eller gemensamt med annat stål (t ex valsat stål).

I fråga om korrosionsbeständighet gäller dessutom: ju finare yta, desto högre beständighet mot korrosion.

Slipning

Det finns många olika parametrar, som påverkar grovheten och utseendet av den slipade ytan:

 • Slipmaskinen med respektive kontaktelement och bearbetningsparametrar (kap- och frammatningshastighet)
 • Användning av sliphjälpmedel (oljor och emulsioner)
 • Slipmedlets kvalitet

På grund av dessa förbehåll från slipprocessen kan ingen schablonmässig kommentar om sammanhanget mellan ytresultatet och det använda slipmedlet lämnas. För att förebygga missförstånd vid överenskommelse om önskat slutresultat bör gränsmönster och grovleksvärden (Ra) bestämmas före bearbetningen.

Slipning och korrosion

Oberoende av det använda rostfria stålet bör nedanstående åtgärder ovillkorligen beaktas vid slipning av rostfritt stål.

 • Slipverktyg får aldrig först användas på normalstål och därefter på rostfritt stål!
 • Slipdamm måste alltid grundligt avlägsnas från alla ytor!
 • Rostfria stålytor får aldrig besprutas med glödande gnistfontäner!
 • Bearbetningstemperaturer måste vara så låga, att inga kromkarbider kan bildas och därmed orsaka interkristallin korrosion. Skulle materialet oxidera, måste det ovillkorligen efterbehandlas!

Endast så kan det säkerställas, att det passiva skiktet i redan bearbetade områden bildas på nytt, och de andra ytorna inte skadas genom hålkorrosion eller interkristallin korrosion.

Tillbaka till slipkunskap