Rostfritt stål

Som rostfritt stål betecknas alla stålsorter som har framställts på ett speciellt sätt, har en hög renhetsgrad och reagerar likartat vid avsedd värmebehandling. Av detta framgår, att rostfritt stål inte uteslutande måste vara legerat eller höglegerat stål. I det följande begränsar vi oss dock till höglegerat rostfritt stål med ett krominnehåll på minst 10,5 %.

Indelning av höglegerat stål

Höglegerat stål kan på grund av sin struktur delas in i följande grupper:

 • ferritiskt rostfritt stål
 • martensitiskt rostfritt stål
 • austenitiskt rostfritt stål
 • ferritiskt-austenitiskt rostfritt stål (duplexstål)

Ferritiskt rostfritt stål

De ferritiska stålsorterna delas i sin tur in i två grupper:

 • med ca 11 till 13 % krom
 • med ca 17 % krom

Kromstål på 10,5 till 13 % benämns på grund av sin låga kromhalt korrosionströgt. Det används i de fall då lång brukstid, säkerhet och lågt underhåll anses viktigast och inga särskilda krav på utseende ställs. Det förekommer till exempel vid konstruktion av containrar och tågvagnar samt vid fordonsbyggnad

Martensitiskt rostfritt stål

Martensitiska rostfria stålsorter med 12 till 18 % krom och med över 0,1 % kol är austenitiska vid temperaturer över 950-1050 °C. Vid snabb avkylning (störtkylning) bildas en martensitisk struktur. Denna struktur har speciellt i seghärdat skick en hög hållfasthet, som tilltar ytterligare med stigande kolhalt. Martensitiskt rostfritt stål används till exempel för tillverkning av rakblad, knivar och saxar.

Austenitiskt rostfritt stål

Austenitiska rostfria stålsorter (även: krom-nickel-stål) med en nickelhalt över 8 % bildar ur synvinklarna bearbetbarhet, korrosionsbeständighet och mekaniska egenskaper den fördelaktigaste kombinationen för praktisk användning. Den viktigaste egenskapen hos denna typ av rostfritt stål är dess höga korrosionsbeständighet. Av denna anledning används austenitiska rostfria stålsorter i förbindelse med aggressiva medier, till exempel vid kontakt med kloridhaltigt havsvatten och inom kemibranschen och livsmedelsindustrin.

Austenitiskt-ferritiskt rostfritt stål

Austenitiskt-ferritiskt rostfritt stål kallas på grund av sina två strukturbeståndsdelar ofta duplexstål. Den höga flexibiliteten i kombination med förbättrad korrosionsbeständighet gör denna typ av stål extra lämplig för användning inom off-shore-tekniken.

Slipning av rostfritt stål

Många konstruktionsdelar av rostfritt stål slipas i slutet av bearbetningsprocessen. Klingspor har i sitt produktsortiment ett stort antal slipmedel som är speciellt lämpliga för bearbetning av rostfritt stål. Ändå måste man vid bearbetningen av detta material vara uppmärksam på vissa materialtypiska förhållanden för att uppnå ett permanent tillfredställande resultat. Den på fabriken utförda ytfinishen, d.v.s. det valsade, betsade och/eller ännu en gång värmebehandlade materialet bör väljas så, att den ursprungliga ytan så långt möjligt redan motsvarar den yta som man vill uppnå. Redan före bearbetningen ska man vara uppmärksam på korrsionsbeständigheten hos produkter av rostfritt stål, och se till att de förvaras och transporteras på rätt sätt.

I synnerhet ska man undvika:

 • Varje kontakt med annat stål (stålborstar, vajer).
 • Yt- och kantskador samt skrapmärken
 • Lagring av materialet i bearbetningsområden eller gemensamt med annat stål (t ex valsat stål).

I fråga om korrosionsbeständighet gäller dessutom: ju finare yta, desto högre beständighet mot korrosion.

Slipning

Det är många olika parametrar som påverkar den slipade ytans råhet och utseende:

 • Slipmaskinen med respektive kontaktelement och bearbetningsparametrar (kap- och sliphastighet)
 • Användning av sliphjälpmedel (oljor och emulsioner)
 • Slipmedlets kvalitet

På grund av alla dessa förbehåll vad gäller slipprocessen kan inget generellt sägas om sambandet mellan ytresultatet och det använda slipmedlet. För att förebygga missförstånd vid överenskommelse om hur ytorna ska se ut, bör gränsmönster och råhetsvärden (Ra) bestämmas före bearbetningen.

Slipning och korrosion

Oberoende av det använda rostfria stålet är det viktigt att man är uppmärksam på nedannämnda förhållningsregler vid slipning av rostfritt stål.

 • Slipverktyg får aldrig först användas på normalstål och därefter på rostfritt stål!
 • Slipdamm måste alltid avlägsnas noggrant från alla ytor!
 • Rostfria stålytor får aldrig besprutas med glödande gnistor!
 • Bearbetningstemperaturerna måste vara så låga att kromkarbid inte kan bildas och förorsaka interkristallin korrosion. Skulle materialet oxidera är efterbehandling nödvändig!

Endast på det sättet kan man säkerställa att det passiva skiktet på bearbetade områden ombildas, och att övriga ytor inte skadas genom hålkorrosion eller interkristallin korrosion.

Passande produkter

Tillbaka till slipkunskap