Säkerhet

Arbetssäkerhet

Arbetssäkerhet

Arbetssäkerhet står vid användning av slipmedel och slipverktyg på första plats. Inget under, man uppnår dock periferihastigheter upp till 300 km/h!

Made by Klingspor står för kvalitet och säkerhet - och det alltsedan över etthundratjugofem år. Intensivt forsknings- och utvecklingsarbete är grunden för högsta produktsäkerhet.

Våra produkter anpassas exakt efter våra kunders höga användningstekniska krav och uppfyller stränga föreskrifter och kontroller från ledande organisationer och fackförbund inom slipmedelsbranschen. Här kan du läsa mer om Klingspors aktiva medlemskaper.

Säkerhetsrekommendationer

Felaktig användning av slipverktyg är mycket farlig!

  • Beakta alltid hänvisningarna på slipverktyg och slipmaskiner.
  • Försäkra dig om, att slipkroppen är lämplig för respektive användning.


Ytterligare rekommendationen angående säkerhet vid slipning hittar du här:

Passande produkter

Tillbaka till slipkunskap