Slipning av träfiberskivor

Ökande kvalitetskrav och produktionsmängder vid växande ekonomiskt tryck är präglande faktorer i skivindustrin.

Wide-ranging application options

Ökande kvalitetskrav och produktionsmängder vid växande ekonomiskt tryck är präglande faktorer i skivindustrin. Våra kompletta lösningar lämpar sig för kalibrerings-, mellan- och finslipning bland annat av följande material:

  • Spånskivor / OSB
  • Fiberskivor (HDF/MDF)
  • Skiktmaterial
  • Kompoundmaterial
  • Vinyl


Och de lämpar sig för maskiner från alla ledande tillverkare såsom IMEAS, Steinemann, Heesemann och många andra.


Bandkvalitet säkrar produktkvalitet

För att undvika avslitna band, vibrationsmärken, skuggor och längsgående ränder behövs högvärdiga slipband och en optimalt inställd anläggning. För våra högkapacitets-slipmedel använder vi utvalda material såsom högvärdig kiselkarbid. Banden har utvecklats för robust kontinuerlig användning och de garanterar för en tillförlitlig utmärkt ytkvalitet.

Med våra innovativa produkter och genomtänkta kompletta lösningar stödjer vi företagen, så att de tillförlitligt kan uppfylla alla krav på kvalitet, effektivitet och lönsamhet.

Tillbaka till slipkunskap