Slipskivans hårdhet

Med slipskivans hårdhet avses det motstånd som skivans bindning erbjuder när slipkornen bryts ut.

En kapskivas eller navrondells bindningshårdhet kan påverkas och ställas in genom tillsats av fyllmedel i det använda syntethartset. I enlighet med DIN ISO 525 märks kapskivorna och navrondellerna, beroende på bindningshårdhet, med alfabetets bokstäver som tillägg till typbeteckningarna. Märkningsintervallet går från ”A” (synnerligen mjuk) till ”Z” (synnerligen hård). Ju hårdare bindning, desto närmare alfabetets slut kommer man.

Generellt gäller vid valet av kapskiva eller navrondell för ett konkret användningsområde, att ju hårdare det bearbetade materialet är, desto mjukare ska slipmedlets bindning vara.

Väljer man en alltför hård bindning, bryts förbrukade, trubbiga slipkorn inte ut ur underlaget under arbetsprocessen, och som följd av detta minskar skivans aggressivitet snabbt. Detta kan leda till överupphettning av skärkanten, och därmed till ”förglasning” av skivan, och en total förlust av slipprestanda.

Väljer man en mycket mjuk bindning får man glädje av slipverktygets höga aggressivitet, eftersom det hela tiden är färska korn som används, vilket i sin tur ger kortare bearbetningstider. Dock innebär en mycket mjuk bindning att verktyget slits snabbare, och brukstiden kortas.

Passande produkter

Tillbaka till slipkunskap