Slipskivans hårdhet

Med slipskivas hårdhet avses motståndet, som skivans bindning åstadkommer vid utbrytning av slipkornen.

Bindningshårdheten kan påverkas och ställas in genom tillsats av fyllmedel till det använda syntethartset på kap- eller grovslipskivan. Baserat på DIN ISO 525 kännetecknas kap- och grovslipskivornas bindningshårdhet med alfabetets bokstäver som tillägg i typbeteckningen. Märkningen sträcker sig från ”A” ytterst mjuk) till ”Z” (ytterst hård), dvs ju hårdare bindning, desto senare ligger motsvarande bokstav i alfabetet.

Generellt gäller vid valet av den bästa kap- resp grovslipskivan för en konkret arbetsuppgift, att bindningen av det använda slipmedlet borde vara mjukare, ju hårdare det bearbetade materialet är.

Om användaren väljer en hårdare bindning, bryts förbrukade, trubbiga slipkorn inte ut ur det bärande materialet under arbetsprocessen, och därmed minskar skivans aggressivitet snabbt. Det kan medföra överhettning av skärkanten och därmed ”förglasning” av skivan och fullständig förlust av dess kapprestanda.

Om användaren väljer en mycket mjuk bindning, drar han nytta av en hög aggressivitet av slipverktyget, eftersom färska korn hela tiden kommer till användning, vilket resulterar i kortare bearbetningstider. Samtidigt leder en mjuk bindning dock också till ett högre slitage av verktyget och därmed kortare brukstid.

Tillbaka till slipkunskap