Ett slipverktygs aggressivitet

Ett slipverktygs aggressivitet beskriver kapkapaciteten hos det verktyg som skär eller slipar det material som ska bearbetas. Indikatorer för ett slipverktygs aggressivitet är materialavverkning per tidsenhet eller den nödvändiga tidsåtgången per skärning.

Aggressiviteten kan vid framställningen av ett slipverktyg påverkas av slipkornens kvalitet och egenskaper, samt deras inbindning i underlaget. Diamantskärskivors aggressivitet påverkas ytterligare av skivkantens segmentering.

Aggressivare slipverktyg möjliggör kortare bearbetningstider. Detta går dock oftast hand i hand med minskad brukstid för verktygen.

För att ge användaren ytterligare hjälp att hitta det optimala slipverktyget för den aktuella användningen, klassificeras roterande slip- och kapverktyg efter aggressivitet och brukstid. Därtill kommer att de även delas in i tre prestationsklasser av Klingspor (Extra, Supra, Special eller 300, 600, 900). För den som lägger särskild vikt vid hög aggressivitet (d.v.s. korta kap- och sliptider) och därmed på ett snabbt arbetsförlopp och korta bearbetningstider, är det alltså bara att välja de verktyg som har dessa egenskaper.

Passande produkter

Tillbaka till slipkunskap