Svängslip

Svängslip kallas också en handstyrd slipmaskin med elektrisk eller pneumatisk drivning. Det
särskilda härmed är den excentriskt anordnade, rektangulära svängplattan, som rör sig i cirklar.
Slipmedlet sätts fast på svängplattan antingen med klämmor eller kardborrlås. Vid valet av rätt
slipmedel passar svängslipen, t ex för slipning av hårda eller mjuka träslag, från grovslipning
till finslipning. En dammutsugningsanordning garanterar för ett arbete med ett minimum av hälsovådligt slipdamm.

Klingspor har ett omfattande lagerprogram med kardborrremsor och rullvaror för svängslipar.

Passande produkter

Tillbaka till slipkunskap