Täckbindning vid tillverkning av slipmedel

Som täckbindning betecknas det andra skiktet av bindemedel vid tillverkning av slipmedel på underlag. Det läggs ovanpå det grundskikt av slipkorn som redan fixerats på underlaget. Täckbindningens – eller efterlackeringens – huvuduppgift är att förankra slipkornen stadigt i beläggningen.

Framför allt ska den ge extra stöd mot påfrestningar från sidan, som permanent inverkar mot kornen under slipprocessen. Dessutom ger den produkten en typisk färg.
Täckbindningens art och mängd är avgörande för ett slipmedels slipkapacitet. För Klingspors slipmedel används alltid syntetharts som täckbindning, vilket i motsats till limbindningar eller andra vanliga bindemedel har en tydligt högre stabilitet och adhesionskraft och därmed ger en avsevärt bättre kornvidhäftning och följaktligen även bättre slipkapacitet. Hur mycket täckbindning som krävs framgår av respektive beskrivning och är anpassat och optimerat efter varje typ av användning. Vad gäller Klingspors slipmedel på underlag kontrolleras påläggningen av täckskiktet dels genom kontinuerliga lasermätningar, dels genom processrelaterade stickprovskontroller av vikten hos definierade provstycken, mot de krav som ställs i beskrivningen.

Täckskiktet spelar en viktig roll för alla slipmedel på underlag, i synnerhet för slipband; detta på grund av den höga kaphastigheten och den höga belastningen. Genom tillsats av vissa ingredienser i täckskiktet kan slipbandens egenskaper förbättras och optimeras ytterligare för bestämda användningar. Det kan till exempel handla om tillsats av slipaktiva substanser för bearbetning av rostfritt stål med LS 312 JF, CS 411 Y och liknande.

Passande produkter

Tillbaka till slipkunskap