Täckbindning vid tillverkning av slipmedel

Som täckbindning betecknas ett andra skikt av bindemedel vid tillverkning av slipmedel på underlägg. Den följer efter det redan på underlägget fixerade grundskiktet slipkorn. Täckbindningens - även kallad efterlackering - huvuduppgift är att förankra slipkornen stadigt i beläggningen.

Framför allt ska den ge extra stödkraft mot påfrestningar från sidan, som permanent inverkar mot kornen. En biuppgift är, att den ger produkten en typisk färg.
Täckbindningens art och mängd har avgörande betydelse för ett slipmedels slipkapacitet. För Klingspors slipmedel används alltid syntetharts som täckbindning, vilket i motsats till limbindningar eller andra gängse bindemedel har en tydligt högre stabilitet och adhesionskraft och därmed sörjer för en avsevärt bättre vidhäftning av kornen och därmed också slipkapacitet. Påläggningsmängden av täckskiktet är fastställd i receptet för varje typ och anpassad och optimerad för varje slags användning. Påläggningen av täckskiktet övervakas hos Klingspor under tillverkningen av slipmedel på underlägg genom kontinuerliga lasermätningar och dessutom genom processrelaterade viktkontroller av definierade provstycken, så att recepten följs.

Täckskiktet spelar för alla slipmedel på underlägg en viktig roll, särskilt för slipband på grund av den höga kaphastigheten och den höga belastningen. Genom tillsats av vissa ingredienser i täckskiktet kan slipbandens egenskaper förbättras ytterligare och optimeras för bestämda användningar, t ex genom tillsats av slipaktiva substanser för bearbetning av rostfritt stål vid LS 312 JF, CS 411 Y och liknande.

Tillbaka till slipkunskap