Titan

Titan är ett metalliskt grundämne. Titan har lägre densitet är de flesta andra metaller, och räknas därmed till lättmetallerna. Färgen är silvervit. Titan i rent tillstånd förekommer nästan inte alls i naturen, utan utvinns huvudsakligen ur titanmalm. Framställningsprocessen är komplicerad, varför materialet är betydligt dyrare än t.ex. rostfritt stål.
I legeringar med andra metaller får titan speciella egenskaper, t.ex. hög korrosionsbeständighet, låg vikt och hög hållfasthet. Därför används titan för krävande ändamål.

Titan och titanlegeringar används för att bygga motorer och turbiner, inom energitekniksektorn såväl som i flyg- och rymdindustrin.

Vid slipning av titan måste man vara uppmärksam på att titanet med sina specifika materialegenskaper måste bearbetas med lägre kaphastighet. För optimala avverkningsresultat rekommenderas en kaphastighet på 12-15 m/sek och användning av en hård kontaktskiva
Klingspors produktsortiment erbjuder användaren ett urval av olika slipmedel med keramiska korn som är mycket lämpliga för bearbetning av titan.

Passande produkter

Tillbaka till slipkunskap