Titan

Titan är ett kemiskt element. Tack vare sin, i jämförelse med de flesta metaller, ringa täthet räknas titan till lättmetallerna. Dess färg är silvervitt. Eftersom titan i rent skick knappast förekommer i naturen, utvinns det huvudsakligen ur titanmalm. Framställningsprocessen är komplicerad, varför materialet är mångfaldigt dyrare än t ex rostfritt stål.
Som legering med andra element uppnår titan särskilda egenskaper som t ex låg vikt vid hög hållfasthet och hög korrosionsbeständighet. Därför används titan för krävande ändamål.

Vid slipning av titan måste man vara uppmärksam på, att titan med sina specifika materialegenskaper måste bearbetas med lägre kaphastighet. För optimala avverkningsresultat rekommenderas en kaphastighet av 12 - 15 m/sek och användning av en hård kontaktskiva.
Klingspors produktsortiment erbjuder användaren ett urval av olika slipmedel med keramiska korn, som är mycket lämpliga för bearbetning av titan.

Tillbaka till slipkunskap