Turbo-segment

Begreppet ”turbo-segment” beskriver en speciell geometri av kapsegment vid diamantkapskivor. Från traditionella diamantkapskive-segment skiljer sig turbo-segment genom sina regelmässigt räfflade långsidor. Räfflingen reducerar segmentets sidokontakt med arbetsstycket, som ska kapas, och sörjer därmed för mindre friktion och lägre temperaturer. Följaktligen kommer diamantkapskivor med turbo-segment upp i en högre kapprestanda och en längre brukstid än traditionella diamantkapskivor.

I Klingspors aktuella diamantprogram är t ex diamantkapskivorna DT 900 U och DT 900 utrustade med turbo-segment.

Passande produkter

Tillbaka till slipkunskap