Våtslipning

Vid våtslipning tillsätts vatten, emulsion eller olja till processområdet.

Huvuduppgifter vid våtslipning är:

  • Kylning och smörjning av processytan
  • Rengöring (borttagning av slipspån)
  • Skydd mot korrosion av arbetsstycket
  • Ökad bearbetningshastighet
  • Förbättrad ytkvalitet
  • Skonsam hantering av slipverktyget resp förlängd brukstid

Slutanvändare söker alltid efter möjligheter att påskynda produktionsprocesser. Genom våtslipning kan tydligt förkortade genommatningstider än vid torrslipning uppnås.

Klingspor tillhandahåller för olika användningsområden vattenfasta - och därmed för våtslipning lämpliga - slipverktyg.

Passande produkter

Tillbaka till slipkunskap