Verktygens varvtal

Varvtalet redogör för ett verktygs antal varv per tidsenhet och anges i varv per sekund eller per minut. För roterande slipverktyg är det maximalt tillåtna varvtalet en viktig storlek, som framgår av den i respektive gällande standard fastställda högsta arbetshastigheten i förhållande till verktygets diameter och anges i varv per minut (1/min eller min-1).

Alla roterande slipverktyg har en direkt på verktyget påtryckt eller ingraverad uppgift om det maximala varvtalet, som verktyget får användas med. I Klingspors sortiment gäller detta för följande produktgrupper:

  • fiberskivor, stödtallrikar för fiberskivor
  • Kronenflex kap- och grovslipskivor, Kronenflex slipskålar
  • slipmopptallrikar SMT, rengöringsskivor NCD 200
  • slipmopphjul SMT, slipmoppstift
  • grovrengöringsskivor Power Wheel PW 2000
  • pressade fleeceskivor MFW 600
  • snabbväxelskivor (stödtallrikar)
  • diamant-kapskivor och sliptallrikar
  • elastiskt bundna R-flexhjul, slip- och polerstift, marmoreringsverktyg
  • Hårdmetallfräs

Av säkerhetsskäl får det på verktygen angivna maximala varvtalet aldrig överskridas (se också under maximal arbetshastighet), eftersom centrifugalkrafter och vibrationer annars kan förstöra slipverktyget och orsaka allvarliga personskador genom lossnade och utkastade delar.

Oftast är det inte meningsfullt att använda slipverktyg med deras maximalt tillåtna varvtal, eftersom det medför ökat slitage eller för hög temperaturutveckling. Därför anger Klingspor på en del slipverktyg (t ex B. SMT 800, SMT 850+, MFW 600, KM 613) bredvid det maximalt tillåtna varvtalet på etiketten också ett rekommenderat varvtal. Vid slipning med detta rekommenderade varvtalet får slipverktygets användare det optimala resultatet vad gäller slipkapacitet, slitage och brukstid.

Tillbaka till slipkunskap