Verktygens varvtal

Varvtalet anger ett verktygs antal varv per tidsenhet och mäts i varv per sekund eller per minut. För roterande slipkroppar är det maximalt tillåtna varvtalet ett viktigt värde, som framgår av den i respektive gällande standard fastställda högsta arbetshastigheten i förhållande till verktygets diameter och anges i varv per minut (1/min eller min-1).

På alla roterande slipkroppar finns en tryckt eller ingraverad uppgift om det maximala varvtal som är tillåtet för verktyget. I Klingspors sortiment gäller detta för följande produktgrupper:

  • Fiberrondeller,, stödplattor för fiberrondeller
  • Kronenflex, kapskivor och navrondeller, Kronenflex slipskålar
  • Lamellrondeller SMT, rengöringsskiva NCD 200
  • Lamellhjul, slipstift SMT
  • Grovrengöringsrondell Power Wheel PW 2000
  • Hårdpressade nylonskivor MFW 600
  • Quick Change Discs, stödrondeller
  • Diamantkapskivor och –sliptallrikar
  • Elastiskt bundna R-flexhjul, slip- och polerstift, marmoreringsverktyg
  • Hårdmetallfräs

Av säkerhetsskäl får det angivna maximala varvtalet aldrig överskridas (se också under maximal arbetshastighet, eftersom centrifugalkrafter och vibrationer annars kan förstöra slipkroppen och orsaka allvarliga personskador genom att delar lossnar och flyger ut åt sidorna).

Ur användarsynpunkt är det oftast inte meningsfullt att använda slipverktyg vid maximalt tillåtet varvtal, eftersom det medför ökat slitage eller för hög temperaturutveckling. Därför anger Klingspor på vissa slipkroppar (till exempel SMT 800, SMT 850+, MFW 600, KM 613) bredvid det maximalt tillåtna varvtalet på etiketten också ett rekommenderat varvtal. Slipning vid detta rekommenderade varvtal ger optimalt resultat vad gäller slipkapacitet, slitage och brukstid.

Passande produkter

Tillbaka till slipkunskap