Vinkelslip

En vinkelslip är en handstyrd slipmaskin med elektrisk eller pneumatisk drivning. En därpå fastspänd kap- eller slipskiva roterar med ett, i jämförelse med andra verktyg, högt varvtal.
Utvecklingen av vinkelslipen, även kallad Flex,växte fram ur ett samarbete mellan firma Ackermann + Schmitt (Flex-Elektrowerkzeuge GmbH) och slipmedelstillverkaren Klingspor, som utvecklade den första kapskivan med syntethartsbindning för dessa höghastighetsmaskiner, som marknadsfördes som Kronenflex-produkt.

Vinkelslipar finns idag i nästan alla fabriksverkstäder och i varje hobbyverkstad. Det finns en stor mängd olika utföranden för varierande användning. Gängse skivdiametrar är 100, 115, 125, 150, 180 och 230 mm; periferihastigheten för kapskivan ligger därvid vid max 80 m/sek, (dvs vid ett verktyg med Ø115 mm vid 13.300 U/min). Eftersom kapskivor med syntethartsbindning och diamantkapskivor i regel presterar bäst vid full hastighet, rekommenderas för dessa verktyg insatsen av robusta vinkelslipar (1.200 Watt och mer). Andra verktyg däremot är av säkerhetsskäl endast tillåtna för lägre hastigheter (t ex slipskålar med syntethartsbindning: 50 m/sek) eller ger vid reducerat varvtal bättre slipresultat (t ex fleecemopptallrikar). I dessa fall är användningen av vinkelslipar med reglerbart varvtal en fördel resp vid slipskålar till och med ofrånkomliga.

Vid arbeten med vinkelslipen spelar arbetssäkerheten inte endast pga den höga periferihastigheten av kapskivorna och de därmed förbundna centrifugalkrafterna en viktig roll, utan också vad gäller flygande gnistor, vibration, ljudstyrka och dammutveckling. Enligt gällande standarder är tillverkarna förpliktigade att deklarera verktygen med motsvarande säkerhetsåtgärder och användningsbegränsningar; användaren bör beakta och följa dem för sin egen säkerhet.

Klingspor har ett rikhaltigt program med verktyg för vinkelslipar för följande produktområden:

 • syntethartsbundna kap- och grovslipskivor
 • syntethartsbundna slipskålar
 • slipmopptallrikar (med vävlameller, med fleecelameller samt med en kombination av väv och filt)
 • rengöringsskivor för användning med en grundtallrik
 • vinkelslipmopphjul
 • fiberskivor och stödtallrikar
 • kardborrskivor och stödtallrikar
 • fleeceskivor och stödtallrikar
 • diamantkapskivor
 • diamantsliptallrikar
 • diamant-torrborrkronor
 • quick change discs och tillhörande adaptrar
Tillbaka till slipkunskap