Vulkanfiber

Vulkanfiber är ett kompositmaterial av cellstoff (bomulls- eller cellulosafibrer). Namnet hänför sig till vulkaniseringen av naturgummi till hårdgummi, vilket kan påminna om tillverkningen av vulkanfibrer ytligt sett. Vid tillverkningen av vulkanfibrer förs ark av bomullsfibrer och/eller cellulosafibrer först genom ett pergamenteringsbad av zinkkloridlösning eller svavelsyra, varvid fibrerna löses upp. Därefter pressas vätskan bort, och de enskilda fibrerna och arken binds därmed till varandra utan att bindemedel tillsätts.

Tack vare sin höga mekaniska hållfasthet och stabilitet och samtidigt låga vikt och goda elasticitet används vulkanfibrer idag inte bara för stansdelar, tätningar, underlag för laminat och andra industriprodukter, utan också som underlag för sliprondeller, så kallade vulkanfiberrondeller eller fiberrondeller. Vanligtvis används underlag i tjocklekar mellan 0,38 och 0,84 mm.

Vulkanfibrer är permanent temperaturbeständiga, men endast upp till en temperatur på 110 °C. Av denna anledning bör man vid arbeten med fiberrondeller undvika ett alltför högt tryck och slipning på ett och samma ställe, eftersom det kan leda till blåsbildning och brännskador på rondellen, och korn kan falla av. Den i vulkanfiberunderlaget inarbetade cellulosan är hygroskopisk, vilket innebär att den kan absorbera fukt från omgivningen, eller avge fukt. Det i sin tur orsakar volymförändringar i fibrerna, och fiberrondeller som utsätts för alltför hög eller låg luftfuktighet blir buktande. En lagring av skivorna vid medelhög luftfuktighet (relativ luftfuktighet ca 45-65 %) rekommenderas därför. .

Vulkanfibrer används hos Klingspor som underlag för fiberslipskivor. För detta område har Klingspor ett omfattande produktprogram för ett stort antal användningsområden.

Passande produkter

Tillbaka till slipkunskap