Vulkanfibrer

Vulkanfibrer är ett compoundmaterial av cellstoff (bomulls- resp cellulosafibrer). Namnet tillkom baserat på vulkaniseringen av naturgummi till hårdgummi, som liknar tillverkningen av vulkanfibrer ytligt sett. Vid tillverkningen av vulkanfibrer förs banor av bomullsfibrer och / eller cellulosafibrer genom ett pergamenteringsbad av zinkkloridlösning eller svavelsyra, varigenom fibrerna löses upp. Därefter pressas vätskan bort, varigenom de enskilda fibrerna och banorna utan tillsats av bindmedel förbinds.

Tack vare sin höga mekaniska hållfasthet och stabilitet och samtidigt låga vikt och god elasticitet används vulkanfibrer idag inte endast för stansdelar, tätningar, bärare för laminat och andra industriprodukter, utan också som bärande material för slipskivor, så kallade vulkanfiberslipskivor eller kort sagt fiberskivor. För detta ändamål används vanligen underlägg i tjocklekar mellan 0,38 och 0,84 mm.

Vulkanfibrer är permanent temperaturbeständiga, men endast upp till en temperatur av 110 °C. Av denna anledning bör man vid arbeten med fiberskivor undvika ett för högt tryck och slipning på samma ställe, eftersom annars blåsor och brännskador på skivan kan uppstå och därmed utbrytning av korn.
Den i vulkanfiberunderlägget inarbetade cellulosan är hygroskopisk, dvs den kan absorbera fukt från omgivningen och avge den, vilket orsakar volymförändringar på fibrerna. För fiberskivor, som utsätts för för hög eller låg luftfuktighet, för denna effekt till en buktning av skivorna. En lagring av skivorna vid medelhög luftfuktighet (relativ luftfuktighet ca 45 - 65 %) rekommenderas.

Vulkanfibrer används hos Klingspor som bärande material för fiberslipskivor. För detta område har Klingspor ett omfattande produktprogram förmånga olika användningar.

Tillbaka till slipkunskap