diamantverktyg

Märkning

Den viktigaste informationen i ett svep: Användningsområde, produktionslinjen Type, säkerhetsinstruktioner och riktvärden för användning: Diamantverktygens produktmärkning innehåller de viktigaste hänvisningarna för användning i ett svep och hjälper snabbt att välja rätt verktyg.

DWKennzeichnung

 

 1. Klingspors artikelnummer
 2. Produktlinje typ
  Typbeteckningen är sammansatt av uppgifter om produktgrupp, produktlinje och användningsområde.
 3. Användningsområde
  Färgsignalsystemet beskriver verktygets användningsområde.
 4. Säkerhetssymboler
  Symbolerna ger viktig hänvisning till säker användning av diamantverktygen och bör ovillkorligen beaktas!
 5. Högsta arbetshastighet
  Dessa finns alltid på den färgade balken och anges i meter per sekund.
 6. Klingspor-logotyp
 7. Information om tillverkaren
  Här finns uppgifter om företaget och om produktionslandet.
 8. Säkerhetsstandard
  Diamantverktyg från Klingspor är underkastade stänga säkerhetskrav från oSa och standarden EN 13236.
 9. Dimensioner i mm och tum
  Varje diamantkapskiva innehåller uppgifter om dimensioner i båda måttenheter.
 10. Maximalt tillåtet varvtal
  Dessa finns alltid på den färgade balken och anges i varv per minut.
 11. Rotationsriktning
  Rotationsriktning visar med pilar diamantskivans fastställda kapriktning.

 

 

Färgsignalsystem för Klingspor® diamantverktyg

 
Asfalt:
svart
 
Golvplattor:
grön
 
Sten / eldfast:
blå
 
Betong:
röd
 
Universellt:
vit

 

 

De tre produktlinjerna

Rätt verktyg för varje krav: Klingspors diamantverktyg finns med fem färgkoder för en snabb överblick över de viktigaste materialanvändningar.

DiamantwerkzeugEXTRA

Produktlinje 300 - märkeskvalitet till attraktivt pris. För användare som har professionella krav på sina verktyg, men inte använder dem kontinuerligt.

DiamantwerkzeugSUPRA

Produktlinje 600 - proffsverktyg med ett utmärkt förhållande mellan pris och kapacitet. För användare, som behöver tillförlitliga och effektiva diamantverktyg för dagligt bruk.

DiamantwerkzeugSPECIAL

Produktlinje 900 - högkapacitetsverktyg med utmärkta kapprestationer och brukstider. För användare, som även under hårdaste förhållanden ställer högsta krav på prestation och tillförlitlighet från sina verktyg.

 

Tandningar

 1. Standardtandning
  • god frammatningshastighet
  • gott kapbeteende
 2. Turbo
  • arbetar lugnt   
  • rena skärkanter
 3. Sluten kant
  • rena skärkanter
  • exakt arbete
 4. Turbosegment
  • arbetar lugnt
  • rena skärkanter
  • hög kaphastighet
  • långa brukstider
 5. Korttandning
  • hög kaphastighet
  • rena skärkanter
 6. Med gles tandning
  • hög frammatningshastighet
 7. Med tät tandning
  • rena snitt
  • arbetar lugnt tack vare täta avstånd mellan segmenten
 8. Kärnskyddssegment
  • Optimalt skydd för stambladet

 

oSa® – kompetenscentrum för slipmedlens säkerhet

Klingspor är en etableringsmedlem i oSa®. Organisationen för säkerheten av abrasiva material är en frivillig sammanslutning av tillverkare av slipverktyg. De förpliktigar sig att beakta europeiska säkerhetsstandarder för slipverktyg och de skärpta föreskrifterna för tillverkning och provning. Kompetenscentret oSa® bekräftar denna självförpliktelse genom utdelning av sitt globalt skyddade varumärke. För användaren innebär det en ökad användningssäkerhet och för handlaren en minskad ansvarsrisk.

OSA Pictogramme

 

De 7 kriterierna för oSa®-säkerhet

 • Tillverkarens frivilliga självförpliktelse
 • Provningsanordningar och provningskompetens i tillverkarens lokaler
 • Certifierad kvalitetsmanagement med dokumenterade processer
 • Oberoende produktkontroller
 • Oberoende säkerhetsrevision genom externa experter
 • Regelbundna tillverkningskontroller och produktövervakning
 • Säkerhet och spårbarhet tillbaka till tillverkaren