hårdmetallfräs

Kuggningarna i ett svep

 

2   Universal   Standardkuggningar med goda finishegenskaper för allmän användning  
3   Aluminium   Hög avverkning och minskad igensättning vid mjuka material med långa spån såsom aluminium och syntetmaterial
6   Krysstandning   Krysstandning för allmän användning, förbättrad hantering och mindre spån, vibrationsarm
10 Högpresterande tandning stål    Optimerad tandning för bearbetning av stål, märkbart högre materialavverkning i jämförelse med standardmässig krysstandning  
11 Högpresterande tandning INOX   Optimerad tandning för bearbetning av austenitisk, rost- och syrabeständigt rostfritt stål, tydligt högre bearbetningskapacitet i jämförelse med standardmässig krysstandning  
Ytterligare tandning på begäran!  

 

Rekommenderade varvtal

Huvuddiameter i mm Optimala varvtal (U/min), uppräknade efter material
Värdena i klamrar är rekommenderade startvärden, om erfarenhet saknas
NE-metaller Aluminium, syntetmaterial Ohärdat stål härdat stål, -rostfritt stål
2/2,4/3 45.000 60.000 60.000 60.000
(65.000) (65.000) (80.000) (80.000)
till 80.000 till 80.000 till 80.000 till 80.000
4/4,8/5/6/6,3 22.000 15.000 45.000 30.000
(45.000) (40.000) (50.000) (40.000)
till 60.000 till 60.000 till 60.000 till 45.000
8/9,6/10/11 15.000 10.000 30.000 19.000
(30.000) (25.000) (30.000) (25.000)
till 40.000 till 50.000 till 40.000 till 30.000
12/12,7 11.000 7.000 22.000 15.000
(25.000) (20.000) (25.000) (20.000)
till 30.000 till 30.000 till 30.000 till 22.000
16 9.000 6.000 18.000 12.000
(20.000) (15.000) (20.000) (15.000)
till 20.000 till 20.000 till 20.000 till 18.000
19,2 8.000 5.000 15.000 10.000
(12.000) (10.000) (15.000) (10.000)
till 17.000 till 17.000 till 17.000 till 15.000
25,4 6.000 4.000 10.000 7.000
(10.000) (8.000) (10.000) (8.000)
till 13.000 till 13.000 till 13.000 till 11.000