slipvals


 

Underlägg

Beskrivning Användningsexempel
A - papper ca 95 g/m² Profil + ytslipning (för hand)
B - papper ca 105 g/m² Profil + ytslipning (för hand)
C - papper ca 110 g/m² Ytslipning (för hand)
D – papper ca 130 g/m² Ytslipning (för hand och maskin)
E – papper ca 250 g/m² Ytslipning (maskin)
F – papper ca 300 g/m² Ytslipning (maskin)
G – papper ca 400 g/m² Ytslipning (maskin)
JF - väv lätt, högflexibelt Profilerade arbetsstycken (för hand och maskin)
GX - blandväv

lätt, flexibel

Profilerade arbetsstycken (maskin)
J - väv

lätt, flexibel

Profilerade arbetsstycken (för hand och maskin)
XF - väv tung, flexibel Handbandfil
X - väv tung, fast ytor, kanter, roterande verktyg (maskin)
Y - väv tung, högfast ytor, kanter, roterande verktyg (maskin)
Z - väv tung, högfast, segmenterbar Ytslipning (maskin)