slipmopp

Slipbilden

Tack vare sin konstruktion är slipmopphjulet ytterst lämpligt för att få en fin ytfinish. Med samma kornstorlek är den med ett slipmopphjul erhållna ytgrovleken många gånger finare än vid jämförelse med ett traditionellt slipband. Därför bör man vid valet av kornstorlek vara uppmärksam på, att kornen ska vara 2 - 3 gånger större än på ett slipband.

Slipband med korn 40
kort markant linjestruktur, grov yta, minimala fördjupningar, slät finish
Slipmoppband med korn 40
lång genomgående struktur, minimala fördjupningar, slät finish
Mopp-ø [mm] Rekommenderat varvtalsområde [min-1]
(38–42 m/sek)
100 7.300–8.000
140 5.200–5.700
165 4.400–4.800
200 3.650–4.000
250 2.900–3.200
300 2.400–2.650
350 2.100–2.300
380 1.900–2.100
410 1.750–1.950
480 1.500–1.650
510 1.400–1.550

 

Påverkande faktorer på slipningen

Slipresultatet är beroende av många processparametrar. Tabellen nedan visar, att olika faktorer påverkar slipresultatet.

 
    Slipresultat
Påverkande faktor Avverkning* Ytkvalitet Brukstid
Kaphastighet hög stiger finare kortare
låg sjunker grövre längre
Presstryck hög stiger grövre kortare
ringa sjunker finare längre
Kornstorlek grov stiger grövre kortare
fin sjunker finare längre
Sliphjälpmedel
(Oljor, fetter)
utan stiger grövre kortare
med sjunker finare längre
* Hänvisning: den väsentliga parametern för påverkan av avverkningseffekten är valet av motsvarande grövre (högre avverkning) eller finare (mindre avverkning) korn.